Veřejná zakázka - Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš

VZ
Název veřejné zakázky:

Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš

Zadavatel:

Město Velká Bíteš

Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v přístavbě sociálního zařízení a stavebních úpravách KD Velká Bíteš. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále také jen výzva). Výzva a zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele ZDE.

Platnost od:

25.07.2022

Podání nabídek do:

12.08.2022 10,00 hodin