Komise rady města

Volební období 2018 - 2022
Sbor pro občanské záležitosti
Předseda: Milena Koukolová
Členové: Anežka Jelínková, Petra Veselá, Mgr. Naděžda Burianová
Tajemnice: Milena Janštová
Kulturní komise
Předseda: Mgr. Ivo Kříž
Členové: Bc. Jiří Dohnal, Mgr. et MgA. Marcela Doubková, Jiřina Janíková, František Kratochvíl, Mgr. Hana Sedláková, Silva Smutná, Monika Ulmanová
Stavební a dopravní komise
Předseda: Karel Navrátil
Členové: Ing. Libor Buchta, Ing. Jiří Loup, Ing. Jiří Procházka, Jiří Rauš, Petr Vondrák, Jan Vrba
Tajemník: Ing. Pavel Bednář