Komise rady města

Volební období 2022 - 2026
Komise stavební a územního plánování
Předseda: Ing. et Ing. Jan Václav Brym 
Členové: Ing. Miloš Zduba, MBA, Ing. Ondřej Blaha, Zdeněk Mazánek, Ing. Hana Blažková, Jaroslav Horníček, Alois Špaček
Sbor pro občanské záležitosti
Předseda: Milena Koukolová
Členové: Anežka Jelínková, Bc. Petra Svoboda, Mgr. Naděžda Burianová