Komise rady města

Volební období 2022 - 2026
Sbor pro občanské záležitosti
Předseda: Milena Koukolová
Členové: Anežka Jelínková, Bc. Petra Svoboda, Mgr. Naděžda Burianová