Potřebuji vyřídit..

Přesměrování na portál veřejné správy a popisy postupů naleznete zde.

 

Téma Situace
Dotace Žádost o dotaci z rozpočtu města
   
Evidence obyvatel Poskytnutí údajů z informačního systému
  Ukončení trvalého pobytu na území ČR
  Změna trvalého pobytu
  Zrušení trvalého pobytu
  Žádost o zprostředkování kontaktu
   
Majetek města Pronájem bytů
  Hřbitovy-hrobová místa (včetně hlášení změn)
  Koupě, prodej, směna nemovitostí
  Pronájem, podnájem nemovitostí
  Zábor, reklama
  Pronájem nebytových prostor
Matrika Nahlížení do matričních knih a sbírek listin
  Prohlášení o volbě druhého jména
  Přijímání žádostí o zápis do zvláštní matriky
  Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
  Vydání matričních dokladů
  Vydávání druhopisů matričních dokladů
  Uzavření manželství
  Změna jména a příjmení
  Změna příjmení po rozvodu manželství
  Změna příjmení za trvání manželství
Ostatní Ztráty a nálezy
Poplatky Poplatek komunální odpad
  Poplatek z pobytu
  Poplatek ze psů
   
Silniční správní úřad Zvláštní užívání komunikace
   
Sociální tématika Důchody, nemocenská, sociální pojištění, OSVČ
  Péče o nemocné a postižené osoby
  Parkovací průkazy
  Senior pasy Vysočina
  Sociální dávky, nezaměstnanost, Úřad práce
  Zvláštní příjemce důchodu
   
Stavební úřad Ohlášení jednoduchých staveb
  Stavební povolení
  Územně plánovací informace
  Územní rozhodnutí o umístění stavby
  Změna v užívání stavby
   
Výběrová řízení na úředníky MěÚ Výběrová řízení na úředníky MěÚ
   
Životní prostředí Povolení kácení dřevin
  Rybářské lístky