Organizace zřizované městem

 

Město Velká Bíteš je zřizovatelem příspěvkových organizací:

 • Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
  Adresa: Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
  Ředitel: Ing. Josef Jelínek
  Telefon: 566 789 311
  E-mail: reditel@bitessko.com
  WWW: www.bitessko.com
 • Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace
  Adresa: Tyršova 223, Velká Bíteš
  Ředitel MUDr. Svatopluk Horek
  Telefon ústředna: 566 532 411
  Telefon pohotovost: 566 532 411
  E-mail: info@poliklinikabites.cz
  WWW: www.poliklinikabites.cz
 • Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
  Adresa: Tyršova 239, Velká Bíteš
  Ředitel: Ing. Bc. Josef Chytka
  Telefon: 566 789 511
  E-mail: info@sosbites.cz
  WWW: www.sosbites.cz
 • Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
  Adresa:Sadová 579, Velká Bíteš
  Ředitel Mgr. Věra Kroutilová
  Telefon: 566 789 411
  E-mail: skola@zsbites.cz
  WWW: www.zsbites.cz
 • Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
  Adresa: Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš
  Ředitelka Mgr. Hana Sedláková
  Telefon: 566 789 651
  E-mail: skolka.bites@seznam.cz
  WWW: www.skolkabites.cz
 • Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
  Adresa: U Stadionu 538, Velká Bíteš
  Ředitelka Jiřina Janíková
  Telefon: 566 789 611 
  E-mail: reditelka@msbites.cz
  WWW: www.msbites.cz
 • Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
  Adresa: Tišnovská 116, Velká Bíteš
  Ředitelka Mgr. Blanka Gaizurová, MBA
  Telefon: 566 789 551
  E-mail: info@specskolabites.cz
  WWW: www.specskolabites.cz
 • Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
  Adresa: Hrnčířská 117, Velká Bíteš
  Ředitel František Kratochvíl
  Telefon, fax: 566 789 711
  E-mail: zusvb@seznam.cz
  WWW: www.zusbites.czMěsto Velká Bíteš je jediným společníkem společnosti:

 • Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o.
  Adresa: Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš
  Jednatel Ing. Pavel Gaizura
  Mobil: 777 949 128
  Telefon: 566 789 751
  E-mail: info@tsvb.cz
  WWW: www.tsvb.cz

  Dozorčí rada
  Členové: Ing. Tomáš Pelán, Mgr. František Melichar, JUDr. Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Bc. Jiří Dohnal, Stanislav Mihal, Ing. Jan Smolík

   

Město Velká Bíteš je zakládajícím členem:

 • Bytové družstvo Města Velká Bíteš
  Adresa: Masarykovo náměstí 87, Velká BítešMěsto je zřizovatelem organizačních složek města
:

 • Městská knihovna Velká Bíteš
  Adresa: Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
  Vedoucí Mgr. Kateřina Bartošková
  Telefon: 566 789 350
  E-mail: info@knihovnabites.cz
  WWW: www.knihovnabites.cz