Tajemník

Výběrová řízení na úředníky Městského úřadu Velká Bíteš

Základní informace

 

Výběrová řízení na místa úředníků a vedoucích úředníků vyhlašuje tajemník úřadu. Výběrové řízení vyhlašuje zveřejněním oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce úřadu  a současně v elektronické podobě na internetových stránkách města, a to vždy nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů o přijetí do pracovního poměru a o jmenování do funkce vedoucího úředníka.

Číst více...

Právní předpisy města

- obecně závazné vyhlášky více...
- nařízení města více...