Tajemník

JUDr. Radka Klímová

 tel. 566 789 114

e-mail: radka.klimova@vbites.cz

 

Formuláře tajemníka

Vykonávané činnosti

Výběrová řízení na úředníky Městského úřadu Velká Bíteš

Základní informace

 

Výběrová řízení na místa úředníků a vedoucích úředníků vyhlašuje tajemník úřadu. Výběrové řízení vyhlašuje zveřejněním oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce úřadu  a současně v elektronické podobě na internetových stránkách města, a to vždy nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů o přijetí do pracovního poměru a o jmenování do funkce vedoucího úředníka.

Číst více...