Vydání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš

pdf1_Zmena_8UP_ver_vyhlaska_vydani_OOP.pdf

pdf2_Zmena_8UP_OOP_1_2019.pdf

pdf3_Zmena_8-text-vyrok_pril_1_OOP.pdf

pdf4_Zmena_8_-text_oduv_pril_3a_OOP.pdf

pdf5_Zmena_8-srov_text_pr_1_oduv_pril_3b_OOP.pdf

pdf6_Zmena_8UP_oduv_poriz_pril_3c.pdf

pdf7_Zmena_8_Vyhodnoceni__DO_verejne_jed__pril_5a_OOP_.pdf

pdf8_Zmena_8_Vyhodnoceni_DO_opak_verejne_jed__pril_5b_OOP_.pdf

pdf9_Zmena_8_rozhodnuti_namitky_pril_6a_OOP.pdf

pdf10_Zmena_8__VYHODNOCENI_PRIPOMINEK_pril_6b_OOP.pdf

pdf11_zmenaUP8_V_BIT_0_vyznaceni_zmen_VB_KO_5000A_pril_2_OOP.pdf

pdf12_zmenaUP8_V_BIT_0_vyznaceni_zmen_HZ_5000B_pril_2_OOP.pdf

pdf13_zmenaUP8_V_BIT_0_vyznaceni_zmen_LUD_5000C_pril_2_OOP.pdf

pdf14_zmenaUP8_V_BIT_0_vyznaceni_zmen_BEZ_5000D_pril_2_OOP.pdf

pdf15_zmenaUP8_V_BIT_1_komp_nav_VB_KO_5000A.pdf

pdf16_zmenaUP8_V_BIT_1_komp_nav_HZ_5000B_pril_2_OOP.pdf

pdf17_zmenaUP8_V_BIT_1_komp_nav_LUD_5000C_pril_2_OOP.pdf

pdf18_zmenaUP8_V_BIT_1_komp_nav_BEZ_5000D_pril_2_OOP.pdf

pdf19_zmenaUP8_V_BIT_1_komp_nav_JACH_5000E_pril_2_OOP.pdf

pdf20_zmenaUP8_V_BIT_1_komp_nav_JES_JIN_5000F_pril_2_OOP.pdf

pdf21_zmenaUP8_V_BIT_1_komp_nav_BRE_5000G_pril_2_OOP.pdf

pdf22_zmenaUP8_V_BIT_1_komp_nav_PAN_5000h_pril_2_OOP.pdf

pdf23_zmenaUP8_V_BIT_3_doprava_5000A.pdf

pdf24_zmenaUP8_V_BIT_5_energetika_5000A.pdf

pdf25_zmenaUP8_V_BIT_6_ver_p_st_5000A_pril_2_OOP.pdf

pdf26_zmenaUP8_V_BIT_vyznaceni_zmen_hraniceZU_10000_pril_2_OOP.pdf

pdf27_zmenaUP8_V_BIT_7_zabor_ZPF_VB_KO_5000A_pril_4_OOP.pdf

pdf28_zmenaUP8_V_BIT_7_zabor_ZPF_HZ_5000B_pril_4_OOP.pdf

pdf29_zmenaUP8_V_BIT_7_zabor_ZPF_LUD_5000C_pril_4_OOP.pdf

pdf30_zmenaUP8_V_BIT_7_zabor_ZPF_BEZ_5000D_pril_4_OOP.pdf