Úprava veřejného prostranství v lokalitě Spálené Valy - veřejné projednání 2

Úprava veřejného prostranství v lokalitě Spálené Valy - veřejné projednání 2

Vážení spoluobčané,

Město Velká Bíteš v současnosti dokončuje s brněnským ateliérem NYTRAPLAN projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Úprava veřejného prostranství v lokalitě Spálené Valy, Velká Bíteš“.

Úprava veřejného prostranství spočívá v zahradních a terénních úpravách, úpravách parkovacích ploch, spádování ploch a odvádění dešťových vod, dále je řešena výměna zeleně, návrh mobiliáře a úprava povrchů.

Situace

Celý projekt bychom Vám rádi opět představili na druhém veřejném projednání ve středu 15. listopadu 2023 od 16.00 hodin v sálu kulturního domu Velká Bíteš, Vlkovská 482. S projektem Vás seznámí architekt Ing. arch. Milan Nytra se svými spolupracovníky. Rovněž budou přítomni zástupci města Velká Bíteš.

Zajímáte-li se o dění ve městě a chcete vědět, co nového město Velká Bíteš připravuje, máte tak možnost seznámit se s projektem a rovněž o něm diskutovat přímo s jeho autory.


Ing. Eva Bryndačová
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš