Úpravy kulturního domu a jeho okolí

Vážení občané

V kulturním domě ve Velké Bíteši a jeho okolí aktuálně probíhají tři samostatné stavby, přičemž všechny se blíží k úspěšnému dokončení.

Stavba „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy Kulturního domu Velká Bíteš včetně přeložky přípojky plynu“, byla zahájena v září 2022 a předána městu k užívání má být do konce srpna 2023, aby kulturní dům byl kompletně k dispozici v době konání Bítešských hodů. Tato stavba je částečně financována z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů.

Dále od května 2023 probíhá na jižní straně kulturního domu směrem k zimnímu stadionu stavba „Venkovní úpravy a parkoviště u kulturního domu ve Velké Bíteši“, což jsou související zpevněné plochy a inženýrské sítě. V letošním roce se realizuje první etapa v rozsahu nutném pro užívání nové přístavby sociálního zařízení, která zahrnuje dlážděnou komunikaci od stávajícího parkoviště po přístavbu, parkovací stání pro imobilní spoluobčany u nového bezbariérového vstupu do kulturního domu, napojení přístavby na kanalizační přípojku a dešťovou kanalizaci pro odvodnění nových zpevněných ploch.

V souvislosti s probíhající stavební činností v kulturním domě bylo Radou města rozhodnuto o provedení dalších stavebních úprav uvnitř kulturního domu. Jedná se o výměnu dlažby ve vstupní hale v 1. NP a v hale ve 2. NP, opravu schodiště včetně nového zábradlí, sádrokartonové podhledy kvůli srovnání stropu, nové radiátory, nová osvětlovací tělesa, oprava omítek a výmalba. Vzhledem k tomu, že se jedná o vstupní a shromažďovací prostory, byly zvoleny některé esteticky zajímavé prvky, například skleněné zábradlí s nerezovými madly nebo systém osvětlení navržený přímo pro tento účel.

Kromě vstupních prostor byla započata i rekonstrukce prostor pro ubytování ve 2. NP kulturního domu. Týká se čtyř pokojů, které dosud nebyly modernizovány a zároveň bude vybudováno nové sociální zázemí a kuchyňka pro potřeby ubytovaných.

Jak již bylo zmíněno, všechny práce by měly být dokončeny do doby konání Bítešských hodů, které budou v termínu od 6.9. do 13.9.2023. Věříme, že občané Velké Bíteše i návštěvníci budou spokojeni s novou podobou kulturního domu.

Kulturní dům 01Kulturní dům 02Kulturní dům 03Kulturní dům 04Kulturní dům 05

 

Ing. Michal Lukášek

referent Odboru investic a rozvoje

Městského úřadu Velká Bíteš