Dešťová kanalizace na ulici Sadová, Velká Bíteš

Dešťová kanalizace na ulici Sadová, Velká Bíteš

Vážení občané,

dne 31.07.2023 bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby „Velká Bíteš – dešťová kanalizace ulice Sadová“. Koncem tohoto týdne budou zahájeny práce na samotné stavbě. Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace, která se realizuje z důvodu přímého odvádění srážkových vod. Díky novému propojení o délce 29 metrů budou srážkové vody (převážně z objektu Základní školy Sadová č.p. 579) odváděny přímo do vodního toku Bítýška.
Výstavba dešťové kanalizace


Celá situace dešťové kanalizace pdfZDE.

Propojení kanalizací bude provedeno v komunikaci na ulici Sadová. Z tohoto důvodu je stanovena přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, a to od 7.8. do 25.8.2023, viz obrázek níže. Tímto Vás upozorňujeme na úplnou uzavírku komunikace v místě stavby. Stavby má být dokončena nejpozději do 25.8.2023.

Snímek obrazovky 2023-07-31 141153
Celá situace uzavírky pdfZDE.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš