Výstavba komunikace, veřejného osvětlení a metropolitní sítě v ulici Na Vyhlídce

Vážení občané,

dne 17.05.2023 převzalo město Velká Bíteš od zhotovitele díla, kterou byla firma EUROVIA CS a.s., dokončenou stavbu komunikace v ulici Na Vyhlídce. V tuto chvíli je již dokončena i výstavba veřejného osvětlení a metropolitní sítě, kde zhotovitelem byla společnost Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o..

20230425 11234520230425 11243520230515 16191820230515 16210720230515 16221520230515 162239

V současnosti probíhá projektová příprava pro dešťovou kanalizaci v ulici Na Sádkách.
Opatření DK_v_oblasti_D

 
Ing. Eva Červinková

referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš
_________________________________________________________________________________________________________

Vážení občané,


práce na veřejném osvětlení a metropolitní síti byly zahájeny začátkem měsíce března 2023. V současné chvíli je hotová trasa obou sítí. Sloupy veřejného osvětlení budou dokončeny až po osazení obrubníků.

Práce na komunikaci a přilehlém dopravním prostoru by měly být zahájen v půlce března.
20230301 115240

20230301 115413

20230301 115445
Ing. Eva Červinková

referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš
_________________________________________________________________________________________________________

Vážení občané,

v měsíci únoru bude zahájena výstavba komunikace v ulici Na Vyhlídce.

Výstavba bude zahájena vybudováním trasy veřejného osvětlení a metropolitní sítě. Zhotovitelem veřejného osvětlení a metropolitní sítě jsou Technické služby Velká Bíteš. Trasa obou sítí bude vedena od ulice Kpt. Jaroše, přes ulici Na Sádkách až po konec ulice Na Vyhlídce. Bude zde umístěno celkem 7 stožárů veřejného osvětlení. Délka trasy je příbližně 200 metrů.
9 2 2023Následovat budou práce na komunikaci, kde zhotovitelem je firma EUROVIA CS, a.s.. Komunikace bude realizována pouze v ulici Na Vyhlídce. Celková plocha komunikace bude činit přibližně 760 m2, šířka 5,5 m a délka 138 m. Po obou stranách komunikace vznikne přidružený dopravní prostor o šířce 1,25 cm, ten bude zhotoven ze štěrkodrti o tloušťce 40 cm. Podél pozemku parc. č. 4063/2 bude místo štěrkodrti položena zámková dlažba.
Komunikace

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš