Rekonstrukce ulice Chobůtky

Vážení občané

Město Velká Bíteš společně se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko připravilo projekční řešení celkové rekonstrukce lokality Chobůtky ve Velké Bíteši.

Tato rekonstrukce řeší nevyhovující technický stav vodovodů a kanalizací, především v horní části Chobůtek. Tento záměr je plánován na dvě etapy (severní a jižní). Při rekonstrukci vodovodu a kanalizace by se současně prováděla úprava povrchů v celé uliční šíři. Opraveny by byly komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Předpokládáme z větší části zachování stavájícího šířkového uspořádání komunikací včetně organizace dopravy, částečně vybudování nových chodníků a parkovacích stání. Termín realizace bude záviset na sladění rozpočtů města a SVK Žďársko. O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

Přiložena je celková situace stavby.

 

pdfD.2_Situace_komunikace.pdf

 

Ing. Michal Lukášek

referent odboru investic a rozvoje

Městský úřad Velká Bíteš