Rekonstrukce ulice Chobůtky

Vážení občané

bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve věci stavby "Velká Bíteš - komunikace, chodníky a veřejné prostranství ul. Chobůtky".

V rámci tohoto řízení se dne 23. února 2023 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Velká Bíteš bude konat veřejné projednání. Správním orgánem je Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako příslušný speciální stavební úřad. Oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání bylo vzhledem k velkému počtu účastníků v souladu se správním řádem a stavebním zákonem doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou umístěnou na úřední desce města, proto obyvatelé Chobůtek neobdrželi žádný dopis do svých poštovních schránek. Pro lepší informovanost občanů zveřejňujeme oznámení ještě i tímto způsobem a sdělujeme, že obyvatelé lokality Chobůtky se mohou jednání dne 23. února 2023 zúčastnit.

 

pdfOznameni_Chobutky.pdf

 

Vážení občané

Město Velká Bíteš společně se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko připravilo projekční řešení celkové rekonstrukce lokality Chobůtky ve Velké Bíteši.

Tento záměr řeší nevyhovující technický stav vodovodů a kanalizací, především v horní části Chobůtek. Stavba je plánována na dvě etapy (severní a jižní). Při rekonstrukci vodovodu a kanalizace by se současně prováděla úprava povrchů v celé uliční šíři. Opraveny by byly komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Předpokládáme z větší části zachování stávájícího šířkového uspořádání komunikací včetně organizace dopravy, částečně vybudování nových chodníků a parkovacích stání. Termín realizace bude záviset na sladění rozpočtů města a SVK Žďársko. O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

Přiložena je celková situace stavby.

 

pdfD.2_Situace_komunikace.pdf

 

Ing. Michal Lukášek

referent odboru investic a rozvoje

Městský úřad Velká Bíteš