Realizace venkovních únikových schodišť

 

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS MOST Vysočiny, o.p.s.

Stručný popis: Jedná se o výstavbu 4 požárních schodišť vedoucích z 1.nadzemního a 2 nadzemního podlaží ze stávajícího objektu MŠ Velká Bíteš U Stadionu 538.

CZ RO B C 

                 PRV  

 

 

Žádost o platbu 

Dne 1.8.2022 byla podána žádost o proplacení dotace

Kolaudace 

Dne 30.6.2022 Stavební úřad Městského úřadu Velká Bíteš vydal dílčí kolaudační rozhodnutí na požární schodiště. 

Podepsání Dohody o poskytnutí dotace 

Dohoda byla panem starostou podepsána dne 11.3.2022 v Brně na SZIF. 

Dokončení výstavby 

Zhotovitel nám utáhl poslední šroubek a dokončil tak výstavbu únikových schodišť z Mateřinky. 

Výstavba

Vážení občané, kdo chodíte kolem MŠ U Stadionu sledujete, co nám to zde roste nového. Ano jedná se o únikové schodiště a už se rýsuje jeho podoba nejenom na papíře.

Výběr zhotovitele 

Město Velká Bíteš v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, která má zajistit realizaci 4 únikových požárních schodišť vedoucích z 1. a 2. nadzemního podlaží ze stávajícího objektu školky, vybrala zhotovitele ODT Management s.r.o. se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, IČO 088 25 785.

Podpisem smlouvy se zhotovitelem tak začíná další vývojová etepa této oblíbené mateřské školky. Je důležité zmínit, že tato investiční akce může být realizována pouze díky přislíbení významné dotační částky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova z Programu pro rozvoj venkova.