Oprava povrchu propoje ulic Vlkovská - Lánice

Zákaz vjezdu

Vážení občané,

oprava povrchu propoje ulic Vlkovská a Lánice byla dokončena. Došlo ke změně dopravního značení. Nově je zde umístěna dopravní značka B11 - ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL.

Nově tento propoj mohou využívat pouze chodci a cyklisté. Motorová vozidla, která tento propoj užívala, nyní mohou využívat trasu přes severozápadní obchvat města Velká Bíteš.

Žádáme občany o dodržování zákazu. Městská policie bude provádět kontrolu dodržování dopravního značení a případného poškození kranic a příkopů.
20220914 08455920220914 085017
Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

____________________________________________________________________________________________

Stav k 15.08.2022


Oprava povrchu propoje ulic Vlkovská - Lánice

Od 15. 8. 2022 bude probíhat oprava povrchu komunikace na propoji mezi ulicemi Vlkovská a Lánice. Investorem je Město Velká Bíteš. Oprava bude realizována kvůli špatnému stavu povrchu a zároveň kvůli potřebě narovnání krajnic podle hranic pozemků.

Bude provedena oprava výtluků a asfaltový nástřik s kamennou drtí při zachování stávajících výškových poměrů. Celkově dojde ke sjednocení šířky komunikace na 5,5 m. Během stavby bude komunikace zcela uzavřena, uzavírka bude trvat po dobu jednoho měsíce.

Zakresleni do KN

Děkujeme za trpělivost a pochopení.

15. 8. 2022

Ing. Michal Lukášek

Odbor investic a rozvoje

Městský Úřad Velká Bíteš