Přístavba Kulturního domu ve Velké Bíteši

Vážení občané,

Město Velká Bíteš podalo na základě rozhodnutí Rady města Velká Bíteš ze dne 25.10.2021, vedeného pod usnesením č. 30/99/21/RM žádost o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“ z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul DT 117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Koordinační situace, viz obrázek níže. Ke stažení pdfZDE.

Situace

Předmětem stavby je vybudování přístavby ke kulturnímu domu. V rámci přístavby KD bude vybudováno nové sociálního zařízení, výtah a schodiště. V přístavbě je zároveň umístěn boční vchod do kulturního domu, který je bezbariérový. Zrušením současného sociální zařízení v 1.NP dojde ke zvětšení vstupní haly a bude zde umístěno i WC pro invalidy. Sociální zařízení ve 2.NP bude nahrazeno WC pro invalidy, samostatným WC, šatnou, kanceláří a chodbou. Salonek a kuchyňka ve 2.NP bude nahrazen kanceláří. Vzhledem k realizaci přístavby je nutné provést i přeložku přípojky plynu, která se nyní nachází pod budoucí přístavbou.

Pohled od východu:
Pohled od východu

Pohled od jihu:
Pohled od jihu

Dne 16.6.2022 jsme obdrželi zprávu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které nás informuje, že podaná žádost byla doporučena k poskytnutí dotace. V následujících dnech bychom měli obdržet Registraci akce, ve které bude popsán další postup administrace projektu.

V současné době řešíme veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Do 30.9.2022 by měla být uzavřená smlouva se zhotovitelem stavby.

Níže na obrázku jsou zeleně vyznačeny bourací práce jak v 1.NP, tak i ve 2. NP. V objektu budou provedeny bourací práce související se stavebními úpravami. Rozsah bouracích prací je zřejmý z výkresů. Bourání proběhne v nosných i nenosných konstrukcích.

V objektu budou provedeny následující bourací práce:
- budou vybourána vybraná okna a dveře, včetně parapetních plechů a desek
- v místě přístavby bude místně odstraněn zateplovací systém
- budou vybourány otvory do stěn dle výkresu
- v upravované části budou vybourány příčky, zařizovací předměty, osekány obklady, dlažby.
- bude vybouráno venkovní schodiště a železobetonová stříška před vstupem
- budou vybourány zpevněné plochy v místě stavby asfaltový chodník, plocha 100 m2, obrubník 40m, betonová zídka výšky 0,8 m, šířky 0,3 m a délky 10m
- bude zbourán zděný pilíř plynoměru

Půdorys 1.NP – bourací práce:

Bourací práce 1.NP

Půdorys 2.NP – bourací práce:

Bourací práce 2.NP

Přístavba je situována v místě dnešního bočního vstupu. V přístavbě se nachází nové schodiště a výtah propojující obě podlaží. V každém podlaží se nachází WC pro muže a ženy (1. NP 4x WC ženy, 3x WC muži + 4x pisoár 2.NP 4x WC ženy, 3x WC muži + 4x pisoár), pro invalidy (v každém patře 1 x WC) pro pracovníky v kancelářích (2.NP 1 x WC), kanceláře (2.NP 2x) a úklidové komory (v každém patře 1x).

Půdorys 1.NP – navrhovaný stav:

Nový stav 1.NP

Půdorys 2.NP – navrhovaný stav:

Nový stav 2.NP

Všechny půdorysy ke stažení ZDE: pdf1. NP bourací prácepdf2. NP bourací prácepdf1.NP navrhovaný stav a pdf2.NP navrhovaný stav.

Ing. Eva Červinková
referentka majetkového odboru
Městského úřadu Velká Bíteš