Program regenerace Městské památkové zóny Velká Bíteš

Vážení občané,

město Velká Bíteš opět zažádalo o využití finančních prostředků z Programu regenerace v roce 2022 poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury.

Ke konci roku 2021 jsme na Ministerstvo kultury zasílaly Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (dále také "MPR") a městských památkových zón (díle také "MPZ") ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2022. V dotazníku byly uvedeny čtyři akce pro obnovu, a to:
1. Škola, Hrnčířská 117 - opatření proti vlhkosti, položení historické dlažby
2. Masarykovo náměstí 85 - oprava fasády, renovace vrat, výměna oken
3. Masarykovo náměstí 14 - opatření proti vlhkosti - odvětrání podlahy a zdiva
4. Masarykovo náměstí 87 - zrestaurování pískovcového schodiště včetně chodeb.

V únoru letošního roku jsme obdrželi rozpis státní finanční podpory v Programu MPR a MPZ pro rok 2022, kde pro Velkou Bíteš byla vyčleněna částka 200 tis. Kč na obnovu kulturních památek.

Město Velká Bíteš se rozhodlo, že se v letošním roce vymění pět oken ve dvorní části objektu Masarykova náměstí 85 (městská knihovna) a budou renovována vstupní vrata téhož objektu. Na tyto práce byla dne 30.3.2022 podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem TRUHLAŘSTVÍ Jaroslav Kulík.
FOTO2
Fotografie vrat a oken ve dvorní části před obnovou:

Pravá leva

1

2
Dne 6.6.2022 proběhlo předání staveniště zhotoviteli. Následovala dne 8.6.2022 demontáž vrat, která byla odvezena zhotovitelem do dílny. V současné době proběhlo odstranění povrchových nátěrů a kování. Dřevo vrat je v určitých částech poškozené. Bude provedeno vyspravení a doplnění vyštípaných a odřezaných částí vrat.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš