Park U Stadionu ve Velké Bíteši

Vážení občané,

chtěli bychom vám představit záměr města Velká Bíteš, kterým je městský park v lokalitě U Stadionu. Rada města Velká Bíteš rozhodla přijmout cenovou nabídku od projektanta Ing. Zdeňka Sendlera, Wanklova 576/6, 602 00 Brno, na vypracování studie a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce „Park U Stadionu“.

1 lokalita Velka Bites

2 lokalita U Stadionu

Město Velká Bíteš obdrželo od projektanta zpracovanou studii. Návrh parku, jak by mohl za pár let vypadat, vám chceme na několika vybraných výkresech ukázat. Cílem parku je vytvoření prostoru, který bude sloužit pro volnočasové aktivity, relaxaci a odpočinek místních obyvatel.

3 situace skica

Základní provozní téma je založeno na logické cestní síti. Centrální okruh je navržen z asfaltu šíře 3 m a umožňuje tak například pohyb dětí na koloběžkách, odrážedlech, kolech a mimo jiné i na kolečkových bruslích. Na centrální okruh navazují parkové cesty z kamenné kostky různých šířek (1,2-2,5m). Veškeré cesty a zpevněné plochy jsou řešeny jako bezbariérové. Podél cest jsou navrženy parkové lavičky a odpadkové koše.

V horní severní části parku je navrženo provozní zázemí z upravených typových kontejnerů (WC, kavárna, zázemí, sklad). Na tento objekt navazuje pobytová terasa s venkovním grilem a polyfunkční uzavřené dětské hřiště. Dále jsou v parku navrženy parkové houpačky, sportovní polyfunkční částečně oplocené hřiště a otevřené hřiště na pétanque. Ve střední snížené části je navržen přírodní vodní biotop.

4 situace architektonicka

Konfigurace terénu zachovává přirozený charakter území. Důležitou součástí návrhu parku je řešení zeleně. Po obvodu je navržena kompaktní výsadba stromů v kombinaci s občasným keřovým patrem. Ve střední části jsou navrženy skupiny stromů, ale i solitérní stromy. Trávníky jsou rozdělené dle principu předpokládaného provozu. Po obvodu jsou navrženy extenzivnější květnaté louky, ve střední části a u nástupu pak trávníky intenzivnější, pobytové a zátěžové.

5 situace zelene

Celý princip návrhu je řešen také s ohledem na logickou údržbu a provozní bezpečnost. Cílem studie parku je vytvoření harmonického, atraktivního prostoru pro široké spektrum obyvatelstva.

 

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš