Rekonstrukce ulice Rajhradská

15.8.2022

Semafory budou instalovány poněkud později, jakmile to bude vyžadovat výstavba.

Ing. Luboš Havelka                                                                                                                                                              Odbor investic a rozvoje                                                                                                                                                   Městský úřad Velká Bíteš

 

10.8.2022

Vážení občané,

jak se dočtete i na jiném místě webových stránek města Velká Bíteš, ÚPLNÁ UZAVÍRKA od 15.8.2022 NEBUDE. Nadále projedete ulicí Na Výsluní, tentokrát v režimu střídavého průjezdu na semafory. Stejně projedete i do ZAHRADNICTVÍ. Pro vozidla nad 3,5t je stanovena objížďka přes Pucov.

Změnou organizace výstavby se podařilo zajistit pokračování stávající částečné uzavírky a omezeni budete pouze střídavým stáním na semaforech. Semafory budou umístěny ze směru od Jindřichova v blízkosti začátku obce Velká Bíteš a v opačném směru na ulici Na Výsluní u posledních rodinných domků v oblasti "esíčka".

Z hlediska výstavby je nyní pro město důležité, že byla započata komplexní rekonstrukce i začátku ulice Rahradská, t.j. od křižovatky s ulicí Jihlavská, takže i tento úsek bude odpovídat současným standardům silnic 3. třídy. Zhotovitel pokračuje na dokončení propustku vod u zahradnictví a na dobudování vrchních vrstev podloží silnice.

Ing. Luboš Havelka                                                                                                                                                              Odbor investic a rozvoje                                                                                                                                                   Městský úřad Velká Bíteš

 

21.7.2022

Vážení spoluobčané,

připravte se na zahájení delší objížďky i pro osobní automobily...

Na Rajhradské ulici pokračuje výstavba budováním přípojek splaškové a dešťové kanalizace. Hlavní práce se však stále týkají výstavby vlastního tělesa silnice, kterou zhotovitel buduje pro Kraj Vysočina. Stavební objekt 001 - Silnice III/3928 od cca 0,120 do 0,300 km (měřeno od ulice Jihlavská) bude po dokončení sítí, včetně rozšíření násypu připraven pro pokládky dalších technologických vrstev. Důležitý objekt, který má Kraj ve výstavbě, je propustek vody pod silnicí v místech u zahradnictví, kde po provizorním převedení vod do potoka již byly položeny prefabrikáty tělesa propustku. Po dokončení propustku bude zhotovitel pokračovat na rekonstrukci tělesa silnice směrem na Jindřichov a s tím souvisí i úplné uzavření krátké objízdné trasy  pro vozidla do 3,5t přes ulici na Výsluní. Vzhledem ke změně průběhu prací by měla být ÚPLNÁ UZAVÍRKA zahájena s oddálením cca o 14 dnů, t.j. od 15.8.2022. O této změně vás ještě budeme informovat. Do ZAHRADNICTVÍ bude průjezd stále umožněn boční branou z ulice Na Výsluní. Současně se bude pokračovat na rekonstrukci silnice směrem k ulici Jihlavská.

 

Ing. Luboš Havelka                                                                                                                                                              Odbor investic a rozvoje                                                                                                                                                   Městský úřad Velká Bíteš

 

 

30.5.2022

Vážení spoluobčané, ZAHRADNICTVÍ od příštího týdne navštívíte provizorním vchodem - bránou z ulice Na Výsluní (pod dvojitou zatáčkou). Tato brána pro Vás bude vždy v otvírací dobu otevřená.

Změna v přístupu do zahradnictví je vyvolána pokračující výstavbou ulice Rajhradská. Dodavatel zahájí výstavbu nového propustku pod zahradnictvím a vzhledem k tomu, že práce na násypu ve směru k Jihlavské ulici ještě chvíli potrvá, přístupovou silnici do zahradnictví tak bude nutné zcela uzavřít. Budeme však požadovat po dodavateli, aby stávající přístup obnovil alespoň v provizorním režimu co možná nejrychleji, termín však zatím není známý.

Objížďky ulice Rajhradská pro osobní a nákladní automobily jsou zatím v platnosti dle stávající úpravy.

Ing. Luboš Havelka                                                                                                                                                              Odbor investic a rozvoje                                                                                                                                                   Městský úřad Velká Bíteš

 

Stav výstavby ke dni 23.5.2022.

Na ulici Rajhradská pokračuje výstavba zejména pro Kraj Vysočina, který investuje do rekonstrukce silnice, vč. jejího rozšíření. Nyní probíhají práce na rozšíření násypu a přípravy pláně pro celkovou rekonstrukci silnice.

Současně probíhá pro SVaK pokládka šachet a potrubí splaškové kanalizace a souběžně se pokládá i vodovod.

Při té příležitosti se pokládá i dešťová kanalizace pro město Velká Bíteš a byla již provedena příprava na vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek k některým přilehlým nemovitostem, či pozemkům.

Lze konstatovat, že i přes různá úskalí, která je nutné v průběhu výstavby řešit, rekonstrukce Rajhradské ulice úspěšně postupuje vpřed a lze očekávat její dokončení v požadovaném termínu.

Pro vozidla o hmotnosti do 3,5 t je stále k dispozici objízdná trasa přes ulici Na Výsluní a i průjezd do Zahradnictví. Změna v průjezdnosti a přístupech je plánována na konec července. Stále však jednáme se zhotovitelem o minimalizaci uzavírek a v této souvislosti může dojít k mírnému posunutí termínů průjezdnosti. Ohledně těchto změn sledujte webové stránky města Velká Bíteš, kde naleznete potřebné informace.

Ing. Luboš Havelka                                                                                                                                                              Odbor investic a rozvoje                                                                                                                                                   Městský úřad Velká Bíteš

22.3.2022

Od 1.4.2022 do 30.7.2022 bude uzavřen průjezd ulicí Rajhradskou z důvodu její rekonstrukce. Objížďka pro vozidla do 3,5t a autobusy je stanovena ulicí Na Výsluní. Těžší vozidla pojedou přes Jinošov a Pucov. Přístup do zahradnictví, bydlícím a majitelům pozemků stavební firma s jistým omezením umožní.

Dále v závěru tohoto týdne stavební firma plánuje částečné omezení provozu v ústí do ulice Rajhradská z důvodu nutnosti pokácení stromů v mimo vegetačním období.   

Vážení spoluobčané, jak se můžete dočíst na hlavní webové stránce města, od 1.4.2022 bude uzavřena ulice Rajhradská od ulice Jihlavská po ulici Na Výsluní. Tato uzavírka potrvá do 30.7.2022, ale po dokončení spodního úseku budou pokračovat práce na silnici a chodníku od křižovatky s ulicí Na Výsluní směrem na Jindřichov, kdy bude průjezd zcela uzavřen. Uzavírky značně zkomplikují zejména dopravu nákladních vozidel a později i osobních vozidel na trase Jindřichov - Velká Bíteš, proto Vás o nich informujeme v předstihu. Celková uzavírka bude dohodnuta na základě reálného postupu prací a budeme se snažit aby byla co nejkratší. O dalším postupu Vás budeme informovat na těchto stránkách. Buďte prosím ohleduplní a opatrní při průjezdu ulicí Na Výsluní a výjezdu na ulici Jihlavská.

Ing. Luboš Havelka                                                                                                                                                              Odbor investic a rozvoje                                                                                                                                                          Městský úřad Velká Bíteš

3.2.2021

Po krátké přestávce přes období Vánoc a Nového roku dodavatel pokračuje v místech cesty, která pak níže navazuje na ulici Za Loukama.

Vážení spoluobčané, vezměte prosím na vědomí, že tato místní část je součástí stavby a pokud je to nutné, pohybujte se v okolí dle pokynů stavbyvedoucího a pouze s nejvyšší opatrností. V určitém časovém období tento prostor jistě nebude průchozí. Po dokončení těchto prací budou opraveny povrchy a obnoven příkop, který bude navazovat na propustky pod cestou a pod silnicí a bude součástí odvodnění dešťových vod z příkopu na opačné straně silnice do přilehlého potoka. Současně budou v této oblasti odstraněny všechny náletové stromy, které zasahují do stavby rozšíření ulice Rajhradská.

Od 1. dubna se bude pokračovat na rekonstrukcí ulice Rajhradská. Předpokládáme zahájení prací od křižovatky s ulicí Jihlavská a průjezd ulicí bude zcela uzavřen až po odbočku Na Výsluní. Průjezd do Jindřichova bude povolen pro osobní automobily do 3,5t a pro autobusy objížďkou přes ulici Na Výsluní. Těžká doprava do Jindřichova bude vedena objížďkou přes ulici Kpt. Jaroše - Jinošov - Pucov. Připravte se prosím na tuto uzavírku, která potrvá po převážnou část roku 2022!

V závěru roku pak dojde ke změně, kdy bude krátkou dobu úplná uzavírka pro všechna vozidla. O tomto opatření Vás budeme včas informovat.

Ing. Luboš Havelka                                                                                                                                                              Odbor investic a rozvoje                                                                                                                                                          Městský úřad Velká Bíteš

 

Stav k 6.10.2021

Výběrové řízení na dodavatele stavby jsme zahájili již začátkem letošního roku, výběr dodavatele se však oproti původnímu plánu značně opozdil. Nyní již máme podepsanou smlouvu s firmou Outulný VHS spol. s r.o. z Náměště nad Oslavou, která bude jako hlavní dodavatel tuto stavbu realizovat.

V současné době probíhají přípravné práce a jednáme o podrobnostech stavby. Od 11.10.2021 budou zahájeny stavební práce a od tohoto termínu bude vyloučena možnost průjezdu touto oblastí pro veškerou dopravu mimo vozidla stavby a autobusovou dopravu. Připomínáme, že se jedná o celou šíři vozovky na výjezdu z Velké Bíteše směrem na Jindřichov a to od křižovatky Rajhradská - na Výsluní, včetně. Vzhledem k rozsahu stavebních prací je realizace naplánována na dvě etapy. Realizace letošní etapy je dohodnuta od 11.10.2021 do 30.11.2021. V příštím roce budeme pokračovat rekonstrukcí zbývající části ulice Rajhradská až ke křižovatce s ulicí JIhlavská, zahájení prací předpokládáme 1.4.2022.

V případě požadavku  na další informace můžete kontaktovat Odbor investic a realizace Městského úřadu Velká Bíteš - Ing. Havelka, lubos.havelka@vbites.cz, tel. 566 789 125.

 

 

Stav k 20.8.2020.

V současnosti se dokončuje příprava stavby „III/3928 Velká Bíteš, Rekonstrukce násypu“. Zahájení stavby je plánováno na 1.4.2021.

mapa

Stavbou dojde k vybudování chodníků pro pěší, zřízení dešťové kanalizace, vybudování přechodu pro chodce v ulici Rajhradská a Jihlavská, výstavba veřejného osvětlení, metropolitní sítě.

Současně bude probíhat stavba Kraje Vysočina „III/3928 Velká Bíteš, Rekonstrukce násypu“ v jejímž rámci mimo jiné dojde k rozšíření silnice.

Dále bude současně probíhat stavba Svazu vododvodů a kanalizací Žďársko. Předmětem stavby je výstavba vodovodu a splaškové kanalizace v ulici Rajhradská včetně veřejných částí přípojek.

pdfSituace Rekonstrukce násypu ulice Rajhradská

pdfSituace Prodloužení ulice Rajhradská

Ing. Milan Pelc

referent odboru investic a rozvoje