Rekonstrukce ulice Rajhradská

V současnosti se dokončuje příprava stavby „III/3928 Velká Bíteš, Rekonstrukce násypu“. Zahájení stavby je plánováno na 1.4.2021.

mapa

Stavbou dojde k vybudování chodníků pro pěší, zřízení dešťové kanalizace, vybudování přechodu pro chodce v ulici Rajhradská a Jihlavská, výstavba veřejného osvětlení, metropolitní sítě.

Současně bude probíhat stavba Kraje Vysočina „III/3928 Velká Bíteš, Rekonstrukce násypu“ v jejímž rámci mimo jiné dojde k rozšíření silnice.

Dále bude současně probíhat stavba Svazu vododvodů a kanalizací Žďársko. Předmětem stavby je výstavba vodovodu a splaškové kanalizace v ulici Rajhradská včetně veřejných částí přípojek.

pdfSituace Rekonstrukce násypu ulice Rajhradská

pdfSituace Prodloužení ulice Rajhradská

Ing. Milan Pelc

referent odboru investic a rozvoje