Rekonstrukce ulice Rajhradská

Stav k 6.10.2021

Výběrové řízení na dodavatele stavby jsme zahájili již začátkem letošního roku, výběr dodavatele se však oproti původnímu plánu značně opozdil. Nyní již máme podepsanou smlouvu s firmou Outulný VHS spol. s r.o. z Náměště nad Oslavou, která bude jako hlavní dodavatel tuto stavbu realizovat.

V současné době probíhají přípravné práce a jednáme o podrobnostech stavby. Od 11.10.2021 budou zahájeny stavební práce a od tohoto termínu bude vyloučena možnost průjezdu touto oblastí pro veškerou dopravu mimo vozidla stavby a autobusovou dopravu. Připomínáme, že se jedná o celou šíři vozovky na výjezdu z Velké Bíteše směrem na Jindřichov a to od křižovatky Rajhradská - na Výsluní, včetně. Vzhledem k rozsahu stavebních prací je realizace naplánována na dvě etapy. Realizace letošní etapy je dohodnuta od 11.10.2021 do 30.11.2021. V příštím roce budeme pokračovat rekonstrukcí zbývající části ulice Rajhradská až ke křižovatce s ulicí JIhlavská, zahájení prací předpokládáme 1.4.2022.

V případě požadavku  na další informace můžete kontaktovat Odbor investic a realizace Městského úřadu Velká Bíteš - Ing. Havelka, lubos.havelka@vbites.cz, tel. 566 789 125.

 

 

Stav k 20.8.2020.

V současnosti se dokončuje příprava stavby „III/3928 Velká Bíteš, Rekonstrukce násypu“. Zahájení stavby je plánováno na 1.4.2021.

mapa

Stavbou dojde k vybudování chodníků pro pěší, zřízení dešťové kanalizace, vybudování přechodu pro chodce v ulici Rajhradská a Jihlavská, výstavba veřejného osvětlení, metropolitní sítě.

Současně bude probíhat stavba Kraje Vysočina „III/3928 Velká Bíteš, Rekonstrukce násypu“ v jejímž rámci mimo jiné dojde k rozšíření silnice.

Dále bude současně probíhat stavba Svazu vododvodů a kanalizací Žďársko. Předmětem stavby je výstavba vodovodu a splaškové kanalizace v ulici Rajhradská včetně veřejných částí přípojek.

pdfSituace Rekonstrukce násypu ulice Rajhradská

pdfSituace Prodloužení ulice Rajhradská

Ing. Milan Pelc

referent odboru investic a rozvoje