Rekonstrukce ulic Nová čtvrť

V roce 2018 bylo vydáno povolení pro stavbu „Velká Bíteš rekonstrukce ulic Nová čtvrť“. Předpokládá se, že v letošním roce bude zahájena její realizace, a to od října 2020. Dokončení stavby plánujeme v červenci 2021.

nova ctvrt rekonstrukce

Stavba zahrnuje rekonstrukci ulic, kde na začátku a na konci průjezdné ulice (směr jih – sever) budou umístěny zpomalovací prahy. Tak se z této ulice a kolmo na ní osazených dvou slepých ulic stane obytná zóna. Lokalita tří ulic bude nově šířkově uspořádána a to tak, že po obou stranách ulice budou nově zřízeny odstavné pruhy či zeleň v šířce 2,5 m. Zbylá prostřední část bude využívána jako jízdní pruh o šířce 3,9 m. V místech křižovatek se šířka jízdního pruhu rozšiřuje na 5,5 m. Po celé délce rekonstruovaných ulic budou umístěny lampy veřejného osvětlení. Celkem bude rozmístěno 17 ks sloupů veřejného osvětlení. Sloupy o výšce 5 m budou pozinkované a bude na nich umístěno LED svítidlo.

V odstavných pruzích a v místech vjezdů na pozemky k rodinným domům bude použita zámková dlažba, která bude barevně odlišena. Jízdní pruhy budou mít asfaltový povrch. Rekonstrukcí bude vytvořeno 34 parkovacích stání.

V celé rekonstruované části bude položena optická síť, která bude sloužit mimo jiné případným zájemcům k připojení na městské datové rozvody.

Současně bude probíhat stavba Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předmětem jejich stavby je rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přepojení veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek.

Dále v souběhu bude probíhat realizace energetické stavby, která spočívá ve výměně vzdušného vedení za zemní kabelové rozvody. Investorem této stavby je E.ON Distribuce, a.s..

Celkem bude položeno 480 m vodovodu, 596 m kanalizace, 450 m veřejného osvětlení a 530 m metropolitní optické sítě. Celkem bude provedeno 2 497 m2 povrchů, z toho bude 1 932 m2 zpevněných ploch komunikací a 565 m2 zeleně.

V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterého bychom měli znát v září 2020.

nova ctvrt rekonstrukce 2

pdfKoordinační situace v měřítku 1:250 ke stažení zde

 

Ing.Eva Červinková

referentka odboru investic a rozvoje

Městského úřadu Velká Bíteš