Významné stavby města

Novostavba dešťové kanalizace v ulici U Stadionu

V roce 2018 bylo vydáno povolení pro stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – dešťová kanalizace ul. U Stadionu, SO 22.2 Novostavba dešťové kanalizace u BD“. V letošním roce se předpokládá, že bude zahájena její realizace, a to v říjnu 2020. Předpokládaný termín dokončení stavby je konec května 2021.

Číst více...

Rekonstrukce ulice Rajhradská

V současnosti se dokončuje příprava stavby „III/3928 Velká Bíteš, Rekonstrukce násypu“. Zahájení stavby je plánováno na 1.4.2021.

Číst více...

Rekonstrukce ulic Nová čtvrť

Dne 26.6.2020 byla vyhlášena veřejná zakázka "Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť" ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2020-021964. Zadavateli veřejné zakázky je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (zadavatel č. 1) a Město Velká Bíteš (zadavatel č.2).

Číst více...