Významné stavby města

Pozvánka na veřejnou prezentaci s diskuzí k projektu volnočasových ploch v lokalitě Babinec

2022-01-07a mapaVážení spoluobčané,

v listopadovém zpravodaji jsme Vás seznámili se zamýšlenou podobou architektonicko-urbanistické studie využití území v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši. Rada města Velká Bíteš  rozhodla o zpracování dalšího stupně projektové dokumentace na pozemcích ve výhradním vlastnictví města, na kterých bude navržena výsadba keřů a stromů a umístěny drobné herní prvky, doplňující řešené území.

V současné době intenzivně pracujeme na úpravě tohoto stupně dokumentace. Ten bychom Vám chtěli představit na veřejném jednání ve středu 19. ledna 2022 od 15.30 hodin v kulturním domě na ul. Vlkovská ve Velké Bíteši.

S návrhem volnočasových a odpočinkových ploch v prostoru lokality Babince vás seznámí a na dotazy odpoví autor celého projektu Ing. arch. Milan Nytra se svými spolupracovníky a rovněž budou přítomni zástupci města Velká Bíteš.

Pokud se zajímáte o dění ve městě a chcete vědět, co nového město Velká Bíteš připravuje a jaká změna lokalitu na Babinci čeká, máte tak možnost seznámit se s projektem a rovněž o něm diskutovat přímo s jeho autory.

Ing. Hana Žáková
Odbor investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš

Mapka a legendy ve formátu PDF ve vektorové grafice ke stažení:
pdfMapa ve formátu PDF ke stažení zde
pdfLegenda prvků ve formátu PDF ke stažení zde
pdfLegenda číslovaných objektů ve formátu PDF ke stažení zde

 

Novostavba 14 BD v ulici U Stadionu - II. etapa dešťové kanalizace, hrubé terénní úpravy, rekonstrukce části ulice Tyršova

Dne 15.11.2021 byla zveřejněna veřejná zakázka s názvem "Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova".

Předmětem veřejné zakázky pro Město Velká Bíteš (Zadavatel č. 2) je výstavba dešťové kanalizace o celkové délce 483,3 m. Realizace dešťové kanalizace je rozdělena na dvě etapy. Předmětem plnění je i rekonstrukce komunikace, úpravy veřejného osvětlení a vybudování nového chodníku, dále pak hrubé terénní úpravy, které budou sloužit pro přípravu výstavby technické a dopravní infrastruktury.

Číst více...

Novostavba dešťové kanalizace v ulici U Stadionu - I. etapa

Stavba DOKONČENA.

Kolaudace stavby

Číst více...

Volnočasové odpočinkové i aktivní plochy a víceúčelové dopravní hřiště v lokalitě Babinec

Číst více...

Park U Stadionu ve Velké Bíteši

Číst více...

Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86

Číst více...

Rekonstrukce ulice Rajhradská

 

Stav k 20.1.2022

 

Po krátké přestávce přes období Vánoc a Nového roku dodavatel pokračuje v místech cesty, která pak níže navazuje na ulici Za Loukama. Vezměte prosím na vědomí, že tato místní část je součástí stavby a pokud je to nutné, pohybujte se v okolí dle pokynů stavbyvedoucího a pouze s nejvyšší opatrností. V určitém časovém období tento prostor jistě nebude průchozí. Po dokončení těchto prací budou opraveny povrchy a obnoven příkop, který bude navazovat na propustky pod cestou a pod silnicí a bude součástí odvodnění dešťových vod z příkopu na opačné straně silnice do přilehlého potoka. Současně budou v této oblasti odstraněny všechny náletové stromy, které zasahují do stavby rozšíření ulice Rajhradská.

Od 1. dubna se bude pokračovat na rekonstrukcí ulice Rajhradská. Předpokládáme zahájení prací od křižovatky s ulicí Jihlavská a průjezd ulicí bude zcela uzavřen až po odbočku Na Výsluní. Průjezd do Jindřichova bude povolen pro osobní automobily do 3,5t a pro autobusy objížďkou přes ulici Na Výsluní. Těžká doprava do Jindřichova bude vedena objížďkou přes ulici Kpt. Jaroše - Jinošov - Pucov. Připravte se prosím na tuto uzavírku, která potrvá po převážnou část roku 2022!

V závěru roku pak dojde ke změně, kdy bude krátkou dobu úplná uzavírka pro všechna vozidla. O tomto opatření Vás budeme včas informovat.

 

 

Stav k 6.10.2021

Výběrové řízení na dodavatele stavby jsme zahájili již začátkem letošního roku, výběr dodavatele se však oproti původnímu plánu značně opozdil. Nyní již máme podepsanou smlouvu s firmou Outulný VHS spol. s r.o. z Náměště nad Oslavou, která bude jako hlavní dodavatel tuto stavbu realizovat.

V současné době probíhají přípravné práce a jednáme o podrobnostech stavby. Od 11.10.2021 budou zahájeny stavební práce a od tohoto termínu bude vyloučena možnost průjezdu touto oblastí pro veškerou dopravu mimo vozidla stavby a autobusovou dopravu. Připomínáme, že se jedná o celou šíři vozovky na výjezdu z Velké Bíteše směrem na Jindřichov a to od křižovatky Rajhradská - na Výsluní, včetně. Vzhledem k rozsahu stavebních prací je realizace naplánována na dvě etapy. Realizace letošní etapy je dohodnuta od 11.10.2021 do 30.11.2021. V příštím roce budeme pokračovat rekonstrukcí zbývající části ulice Rajhradská až ke křižovatce s ulicí JIhlavská, zahájení prací předpokládáme 1.4.2022.

V případě požadavku  na další informace můžete kontaktovat Odbor investic a realizace Městského úřadu Velká Bíteš - Ing. Havelka, lubos.havelka@vbites.cz, tel. 566 789 125.

 

 

Stav k 20.8.2020.

V současnosti se dokončuje příprava stavby „III/3928 Velká Bíteš, Rekonstrukce násypu“. Zahájení stavby je plánováno na 1.4.2021.

Číst více...