Významné stavby města

Prodloužení ulice Za Uličkami ve Velké Bíteši

Vážení občané,

již byl dokončeny práce na stavbě "Velká Bíteš - Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR - ul. Tyršova". V současnosti zhotovitel stavby předává městu doklady pro dílčí kolaudaci.

Číst více...

Rekonstrukce ulice Rajhradská

2.11.2022

Vážení spoluobčané,

ulice Rajhradská je již v předčasném užívání uvolněna do provozu pro veškerou silniční dopravu.

Číst více...

Novostavba vodovodu v ulici Malá Strana

Vážení občané, 

v ulici Malá Strana probíhá stavba nového vodovodu, která má být dle smlouvy se zhotovitelem dokončena do 30.11.2022. 

Číst více...

Rekonstrukce ulice Chobůtky

Vážení občané

Město Velká Bíteš společně se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko připravilo projekční řešení celkové rekonstrukce lokality Chobůtky ve Velké Bíteši.

Číst více...

Plánované stavby Města Velká Bíteš

3Vážení občané,

představujeme Vám stavby které chceme v příštích letech realizovat:

Číst více...

Realizované stavby Města Velká Bíteš v letech 2018 - 2022

thumb skolaVážení občané,

rádi bychom Vám zrekapitulovali významné stavby, které byly realizovány v letech 2018 - 2022 ve Městě Velká Bíteš.

Číst více...

Realizace venkovních únikových schodišť

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS MOST Vysočiny, o.p.s.

Stručný popis: Jedná se o výstavbu 4 požárních schodišť vedoucích z 1.nadzemního a 2 nadzemního podlaží ze stávajícího objektu MŠ Velká Bíteš U Stadionu 538.

CZ RO B C 

                 PRV  

 

Číst více...