Odbor investic a rozvoje

Vedoucí odboru

Ing. Pavel Bednář

 tel. 566 789 120

e-mail: pavel.bednar@vbites.cz

 

Významné stavby města

Označování staveb

Město Velká Bíteš vyžaduje povinné označení staveb prostřednictvím informační tabule, zhotovené z odolného materiálu, a to s umístěním na viditelném místě, v případě liniových staveb pak na začátku a konci staveniště vč. označení na stavební buňce zhotovitele ve

formátu minimálně A2 na šířku, tj. 594 mm x 420 mm.

Informace o údajích na informační tabuli jsou uvedeny níže, pokud nebude dohodnuto jinak z důvodu dodržení pravidel dotačních titulů apod.

 

pdfOznačení stavby - dokument ke stažení

Nový přechod pro chodce v ulici Tišnovská ve Velké Bíteši

V červnu 2020 došlo k dokončení stavebních prací související s celkovou rekonstrukcí křižovatky Nová čtvrť – II/379 – K Mlýnům. V rámci této akce byl vybudován nový přechod pro chodce v ulici Tišnovská blíže ke křižovatce Nová čtvrť – II/379 – K Mlýnům. Původní přechod pro chodce, který se nacházel přibližně 60 metrů od nového přechodu, byl zrušen. Důvodem ke zrušení původního přechodu pro chodce byl jeho nevyhovující stav a Policie ČR měla výhrady k jeho provozu, respektive nasvětlení, které přechodu chybělo.

Číst více...