Odbor investic a rozvoje

Vedoucí odboru

Ing. Pavel Bednář

 tel. 566 789 120

e-mail: pavel.bednar@vbites.cz

 

Významné stavby města

Nový územní plán Velká Bíteš

Vážení občané,

zastupitelstvo města Velká Bíteš usnesením 4/17/21/ZM, přijatým dne 12.4.2021, zrušilo usnesení    č. 13/13/16/ZM, kterým bylo 26.09.2016 schváleno původní Zadání Územního plánu Velká Bíteš a rozhodlo tak, že bude zpracován nový návrh zadání Územního plánu Velká Bíteš. Následně bylo možno vypracovat aktuálně platnou verzi návrhu zadání Územního plánu Velká Bíteš, který je prvním krokem v procesu pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš.

Veřejnost má nyní možnost nahlédnout do tohoto návrhu zadání a v případě potřeby podat k němu své připomínky. Připomínky musí být podány na předepsaném formuláři, který je ke stažení zde. Připomínky je nezbytné písemně podat nejpozději do 1. srpna 2021 na adresu pořizovatele příslušné územně plánovací dokumentace: Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí.

Návrh zadání Územního plánu Velká Bíteš je vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově MěÚ Velké Meziříčí, kancelář č. 322 a dále je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách města Velké Meziříčí www.velkemezirici.cz, v sekci Územní plánování: https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici/1264-velka-bites-velka-bites-bezdekov-brezka-holubi-zhor-jachymov-janovice-jestrabi-jindrichov-kosikov-ludvikov-panov#belowmap

Pokud jste před datem 12.4.2021 podali svou připomínku k zahrnutí do nového Územního plánu na Městský úřad Velká Bíteš a váš zájem o tuto připomínku stále  trvá,  je nutné provést vaše nové písemné podání připomínky a to dle výše uvedených podmínek. S ohledem na nezbytné opakování celého procesu zpracování nového územního plánu nebude možno vaše dosavadní nezapracované připomínky zohlednit.

Stávající územní plán včetně všech jeho změn bude po schválení nahrazen novým územním plánem. Dokončení celého procesu a zahájení platnosti nového územního plánu předpokládáme v roce 2023.

V případě dotazů se lze obrátit na kontaktní osobu: Ing. Pavel Bednář, tel. 566 789 120, e-mail: pavel.bednar@vbites.cz

Označování staveb

Město Velká Bíteš vyžaduje povinné označení staveb prostřednictvím informační tabule, zhotovené z odolného materiálu, a to s umístěním na viditelném místě, v případě liniových staveb pak na začátku a konci staveniště vč. označení na stavební buňce zhotovitele ve

formátu minimálně A2 na šířku, tj. 594 mm x 420 mm.

Informace o údajích na informační tabuli jsou uvedeny níže, pokud nebude dohodnuto jinak z důvodu dodržení pravidel dotačních titulů apod.

 

pdfOznačení stavby - dokument ke stažení