Městský úřad

V této sekci naleznete informace o městském úřadě, povinně zveřejňovaných informacích, kontaktech, organizační struktuře, odborech, vyhláškách a poskytovaných službách

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu, pracovníci úřadu

  • v čele úřadu stojí starosta
  • statutárním orgánem úřadu v pracovněprávních věcech je tajemník úřadu

v oblasti samostatné působnosti

  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
  • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona