Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství

Určení otcovství se provádí k nenarozenému i narozenému dítěti sepsáním souhlasného prohlášení o určení otcovství s rodiči, kteří dosáhli 18 let věku a jsou plně svéprávní. U mladších rodičů je k sepsání prohlášení o určení otcovství příslušný pouze soud. Určení otcovství lze sepsat na kterémkoliv matričním úřadu, nutná je přítomnost obou rodičů. Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná přítomnost tlumočníka. V tomto případě si rodiče dítěte zajišťují tlumočníka sami a hradí jeho služby.

Jaké doklady je nutné předložit

* platné průkazy totožnosti obou rodičů

* rodné listy obou rodičů

* pravomocný rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list manžela předloží žena v případě, že je rozvedená

nebo ovdovělá

* těhotenský průkaz při sepisování prohlášení k nenarozenému dítěti

* rodný list dítěte při sepisování prohlášení k již narozenému dítěti

* rodné listy společných dětí

Správní poplatek – bez poplatku