Prohlášení o volbě druhého jména

Chcete-li užívat dvě jména, můžete si druhé jméno zvolit. Prohlášení učiníte před matričním úřadem podle trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze vzít zpět.

Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsaná dvě jména, ale od 01.01.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k „automatickému obnovení“ dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Jaké doklady je nutné předložit

* rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká

* souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména

* platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

 

Formuláře

Město Velká Bíteš Prohlášení o volbě druhého jména 12.83 Kb

Město Velká Bíteš Prohlášení o užívání druhého jména – občané narození do 31.12.1949 12.93 Kb

Město Velká Bíteš Prohlášení o volbě druhého jména pro nezletilé dítě 15.67 Kb