Změna příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Jaké doklady je nutné předložit

* písemné oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

* platný průkaz totožnosti

* oddací list

* rozsudek o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci

Správní poplatek – bez poplatku

Pokud zmeškáte 6 měsíční lhůtu pro oznámení, že opět přijímáte své dřívější příjmení, můžete požádat o změnu příjmení na dřívější příjmení, správní poplatek činí 100 Kč.

Formulář

Město Velká Bíteš Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství 29.50 Kb