Zábor, reklama

Zábor, reklama

O zábor veřejného prostranství je nutné požádat, a to s předstihem min. 15 dnů předem (s vyjímkou stánkového prodeje ). Žadatelem může být fyzická i právnická osoba. Pokud  záborem dojde k dotčení  části  místní komunikace (chodníky a obslužné komunikace ve vlastnictví města), je nutné si před zahájením záboru vyřídit na odboru výstavby a ŽP povolení zvláštního užívání komunikace. Poplatky za zábor veřejného prostranství jsou stanoveny vyhláškou č. 3/2020. Za umístění reklamního zařízení a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje, které jsou do 31.3. příslušného kalendářního roku hrazeny paušální částkou -  ročním poplatkem,  je vydáván kontrolní nalepovací štítek, který musí být na reklamním zařízení nalepen.

 

Formulář

pdfŽÁDOST O ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ28 KB

pdfOZV 3/2020 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

pdfOZV 3/2020 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - příloha

 

Žádost o umístění reklamního zařízení může podat fyzická nebo právnická osoba na níže uvedeném formuláři. V žádosti musí být uvedeno přesné umístění reklamy, rozměry se stručným popisem reklamního zařízení (vizuální návrh, obsah kotvení, osvětlení, materiál).

Žádost je možno

- zaslat elektronicky na podatelnu: podatelna@vbites.cz,

- zaslat electronicky do datové schránky – 67zb7hf,

- písemně doručit osobně na podatelnu, vhodit do poštovní schránky ve vstupních vratech I. budovy   městského úřadu nebo poštou.

 

Po posouzení žádosti a prověření všech potřebných skutečností je žádost předložena radě města k projednání. V případě kladného rozhodnutí rady města je se žadatelem uzavřena smlouva o pronájmu.

Formulář

 

pdfformular_zadost_pronajem_reklamnich_ploch_v_majetku_mesta.pdf22.52 KB

- PRAVIDLA PRONÁJMU PLOCH OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ ZA ÚČELEM UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH A INFORMAČNÍCH PLOCH