Pronájem, podnájem nemovitostí

Pronájem, podnájem nemovitostí

 

- pozemků, příp. budov

- bytů

- nebytových prostor.

 

Žádost může podat fyzická nebo právnická osoba. Při podání žádosti je možno využít níže přiložený formulář. V žádosti musí být pozemky označeny parcelními čísly, budovy čísly popisnými, bytové jednotky jejich číslem včetně čísla popisného budovy - vše s uvedením názvu katastrálního území. Žádost musí obsahovat její odůvodnění. V případě dělení pozemků je třeba k návrhu přiložit aktuální snímek katastrální mapy se zákresem navrhované oddělení.

Žádost je možno

- zaslat elektronicky na podatelnu: podatelna@vbites.cz,

- zaslat electronicky do datové schránky – 67zb7hf,

- písemně doručit osobně na podatelnu, vhodit do poštovní schránky ve vstupních vratech I. budovy městského úřadu nebo poštou.

 

Žádosti o pronájem, příp. podnájem se podávají bez správního poplatku.

Po posouzení žádosti a prověření všech potřebných skutečností je žádost předložena radě města k projednání. V případě kladného rozhodnutí rady města je se žadatelem uzavřena nájemní, příp. podnájemní smlouva.

 

Formuláře

Město Velká Bíteš zadost_pronajem_nemovitosti.pdf 21.07 Kb