Žádost o zprostředkování kontaktu

Žádost o zprostředkování kontaktu na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a číslech a o změně některých zákonů v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Občan starší 15 let

Kde a s kým situaci řešit
Ministerstvo vnitra České republiky; Krajský úřad Kraje Vysočina; Městský úřad Velké Meziříčí, odbor správní; Městský úřad Velká Bíteš, odbor správní - matrika

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen, to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu vnitra a prokáže svoji totožnost.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis je k dispozici na webových stránkách města Velké Bíteše nebo na stránkách ministerstva vnitra.

Město Velká Bíteš Zadost_o_zprostredkovani_kontaktu.pdf 42.82 Kb

Správní poplatky
Poplatek ve výši 500,- Kč při podání žádosti o zprostředkování kontaktu /možno uhradit kolkovou známkou, v hotovosti při podání žádosti na úřadě, příp. zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, var. symbol 1111…., kdy na pozici teček napíše žadatel část rodného čísla uvedeného za lomítkem/.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.