Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Změna trvalého pobytu

  Základní informace
  Změna místa trvalého pobytu se provádí na příslušném úřadě v místě nového trvalého pobytu na základě předložení potřebných dokladů. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se postupuje podle zákona č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů v platném znění.

  Kdo je oprávněn v této věci jednat
  Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

  • Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě předložení zvláštní plné  moci s úředně ověřenými podpisy
  • Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
  • Zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
  • Podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schválenou soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpis

  Kde a s kým situaci řešit
  Městský úřad Velká Bíteš, odbor správní, hlavní budova kancelář č. 7

  Jaké doklady je nutné předložit
  Občanský průkaz, příp. jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas; občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního
  Doklad opravňující užívat byt nebo dům /např. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu/, anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu a doklad opravňující tuto osobu užívat byt nebo dům /např. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu/.  Písemné potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

  Správní poplatky
  50,- Kč správní poplatek za občana staršího 15 let

  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro ohlášení změny místa trvalého pobytu není nutné mít dopředu vyplněný formulář. Občan dostane vyplněný formulář přímo na místě ke kontrole a podpisu.

  Jaké další činnosti jsou po občanu požadovány
  Po změně místa trvalého pobytu je nutné požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu, a to na Městském úřadu Velké Meziříčí, odbor správní.

  Trvaly_pobyt_v_sidle_ohlasovny.docx 14.18 Kb

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.