Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Ukončení trvalého pobytu na území ČR

  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

  Základní informace
  Ukončení pobytu  na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a číslech a o změně některých zákonů v platném znění.

  Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem) nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

  Kde a s kým situaci řešit'
  Městský úřad Velká Bíteš, odbor správní, hlavní budova, kancelář č. 7, Zastupitelský úřad

  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  obyvatel obdrží tiskopis na Městském úřadu Velká Bíteš, odbor správní, hlavní budova, kancelář č. 7, nebo je ke stažení na stránkách města Velké Bíteše

  Sdeleni_o_ukonceni_trvaleho_pobytu_na_uzemi_CR.docx 13.06 Kb

  Správní poplatky
  100,- Kč, a je-li ukončení pobytu na území nahlašováno na zastupitelském úřadu, pak správní poplatek činí 300,-Kč

  Jaké další činnosti jsou po občanu požadovány
  Občan, který ukončil pobyt na území České republiky je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který jej vydal, tj. Městský úřad Velké Meziříčí, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

   

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.