Poskytnutí údajů z informačního systému

Poskytnutí údajů z informačního systému
Základní informace
Poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a číslech a o změně některých zákonů v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Obyvatel starší 15 let
  • Za obyvatele mladšího 15 let žádá o poskytnutí údajů z informačního systému  jeho zákonný zástupce.
  • Za obyvatele, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z informačního systému, podává žádost opatrovník.
  • Za obyvatele může požádat o poskytnutí údajů z informačního systému rovněž  člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
  • Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů z informačního systému zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Kde a s kým situaci řešit'
Městský úřad Velká Bíteš, odbor správní, hlavní budova, kancelář č. 7

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
obyvatel obdrží na Městském úřadu Velká Bíteš, odbor správní, hlavní budova, kancelář č. 7 nebo na webových stránkách města Velké Bíteše

Město Velká Bíteš Zadost_o_poskytnuti_udaju_vlastnici_nemovitosti.pdf 1.07 Mb

Město Velká Bíteš Zadost_o_poskytnuti_udaju_z_AISEO.pdf 183.63 Kb

Správní poplatky
50,- Kč za poskytnutí informace z informačního systému