Koupě, prodej, směna nemovitostí

Koupě, prodej, směna nemovitostí

Žádost může podat fyzická nebo právnická osoba. Při podání žádosti je možno využít níže přiložený formulář. V žádosti musí být pozemky označeny parcelními čísly, budovy čísly popisnými, bytové jednotky jejich číslem včetně čísla popisného budovy - vše s uvedením názvu katastrálního území. Žádost musí obsahovat její odůvodnění. V případě dělení pozemků je třeba k návrhu přiložit aktuální snímek katastrální mapy se zákresem navrhovaného oddělení.

Žádost je možno

- zaslat elektronicky na podatelnu: podatelna@vbites.cz,

- zaslat electronicky do datové schránky – 67zb7hf,

- písemně doručit osobně na podatelnu, vhodit do poštovní schránky ve vstupních vratech I. budovy městského úřadu nebo poštou.

 

Žádosti o koupi, prodej, směnu nemovitostí se podávají bez správního poplatku.

Po posouzení žádosti a prověření všech potřebných skutečností je návrh předložen zastupitelstvu města k projednání. V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva města je se žadatelem uzavřena kupní, příp. směnná smlouva.

Formuláře

Město Velká Bíteš zadost_prodej_nemovitosti_z_majetku_mesta.pdf 21.02 Kb

Město Velká Bíteš nabidka_prevod_nemovitosti_do_vlastnictvi_mesta.pdf 21.77 Kb

Město Velká Bíteš navrh_na_smenu_nemovitosti.pdf 21.61 Kb