Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Pronájem nebytových prostor

  Základní informace o pronájmu nebytových prostor

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost o pronájem nebytového prostoru)
  Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům. Žadatel by neměl mít závazky vůči městu po splatnosti.

  Podmínky a postup
  Zájemce si podá žádost o pronájem nebytového prostoru se specifikací požadavku žadatele na podatelnu městského úřadu nebo přímo na odbor majetkový.
  Písemná žádost je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada města). V případě souhlasu rady města následuje povinné zveřejnění na úřední desce městského úřadu a další jednání v orgánech města – odsouhlasení návrhu nájemní smlouvy, resp. základních smluvních ustanovení (nájemné, doba a délka nájmu,….). Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.

  Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele

  Písemná žádost musí obsahovat osobní údaje či údaje o firmě, podnikatelský záměr pro pronájem, navrhovanou výši nájemného a dobu pronájmu. V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky.

  Žádost o pronájem nebytového prostoru je k dispozici na majetkovém odboru Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, budova 2., kancelář B19 nebo ke stažení zde:

  zadost_o_pronajem_nebytovych_prostor-fyzicka_osoba.docx 12.77 Kb

  zadost_o_pronajem_nebytovych_prostor-podnik_fyz_osXprav_os.docx 12.41 Kb

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.