Kontakty radnice

radnice-VBMěstský úřad Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

telefon / spojovatelka / sekretariát starosty: 566 789 111

e-mail: mu@vbites.cz
e-podatelna: podatelna@vbites.cz

(upozornění - e-mailová komunikace není zaručená)
url: http://www.velkabites.cz/

dat. schránka: 67zb7hf - město Velká Bíteš

IČO Města Velká Bíteš: 00295647

Výdajový účet města:
1726751/0100 KB Žďár nad Sázavou

Příjmový účet města:
19-1726751/0100 KB Žďár nad Sázavou

Úřední hodiny:

Pondělí 08:00 – 11:30, 12:30 - 17:00  
Středa 08:00 – 11:30, 12:30 - 17:00  
Čtvrtek 08:00 – 11:30  
 

 

Kontaktní informace MěÚ Velká Bíteš

Starostka - I. budova, 1. patro

Jméno, pozice Kde sídlí
Ing. Markéta Lavická
starostka města
I. budova, 1. patro, dveře č. 14

Místostarosta - I. budova, 1. patro

Jméno, pozice Kde sídlí
Ing. et Ing. František Matušina
místostarosta města
I. budova, 1. patro, dveře č. 13

Tajemnice - I. budova, 1. patro

Jméno, pozice Kde sídlí
JUDr. Radka Klímová
tajemnice
I. budova, 1. patro, dveře č. 12

Odbor správní - I. budova, přízemí a 1. patro

Jméno, pozice Kde sídlí
Bc. Tomáš Zedník
vedoucí odboru
I. budova, přízemí, dveře č. 1
Milena Janštová
matrika, CzechPoint
I. budova, přízemí, dveře č. 1
Bc. Hana Dočkalová
sociální úsek, ztráty a nálezy
I. budova, přízemí, dveře č. 8
Ivana Habánová
sekretariát starosty, podatelna
I. budova, 1. patro, dveře č. 14
Ing. Ondřej Špaček
správce výpočetní techniky
I. budova, 1. patro, dveře č. 11
Bc. Iva Němcová
přestupky, ohlašovna
I. budova, přízemí, dveře č. 7

Odbor finanční - II. budova, 1. patro

Jméno, pozice Kde sídlí
Bc. Věra Pokorná
vedoucí odboru
II. budova, 1. patro, dveře č. B16
Ivana Zemanová
hlavní účetní
II. budova, 1. patro, dveře č. B16
Eva Blahová
likvidace faktur
II. budova, 1. patro, dveře č. B17
Andrea Dašková
mzdová agenda
II. budova, 1. patro, dveře č. B17
Martina Frolková
hlavní pokladna, výběr místních poplatků
II. budova, 1. patro, dveře č. B18

Odbor majetkový - II. budova, přízemí a 1. patro

Jméno, pozice Kde sídlí
Mgr. Jana Pelánová
vedoucí odboru
II. budova, 1. patro, dveře č. B11
Ing. Blanka Michálková
správa zeleně
II. budova, 1. patro, dveře č. B19
Dana Lipavská, DiS.
správa bytových a nebytových prostor
II. budova, 1. patro, dveře č. B19
Ing. Jana Švecová
správa bytových a nebytových prostor
II. budova, 1. patro, dveře č. B19

Odbor investic a rozvoje - II. budova, přízemí

Jméno, pozice Kde sídlí
Ing. Pavel Bednář
vedoucí odboru
II. budova, přízemí, dveře č. B07
Ing. Luboš Havelka
investiční technik
II. budova, přízemí, dveře č. B10
Ing. Michal Lukášek
investiční technik
II. budova, přízemí, dveře č. B08
Ondřej Koláčný
investiční technik
II. budova, přízemí, dveře č. B07
Ing. Hana Žáková
správa veřejného prostranství
II. budova, přízemí, dveře č. B09
Ing. Jana Pastyříková
správa místních částí
II. budova, přízemí, dveře č. B09

Odbor výstavby a ŽP - I. budova, přízemí

Jméno, pozice Kde sídlí
Ing. Ladislav Homola
vedoucí odboru
I. budova, přízemí, dveře č. 4
Miroslava Urbánková
stavební úřad, silniční správní úřad
I. budova, přízemí, dveře č. 5
Jana Balášová
stavební úřad, ochrana přírody a krajiny
I. budova, přízemí, dveře č. 5
Bc. Monika Prášková
stavební úřad (Velká Bíteš a místní části - fyzické osoby)
I. budova, přízemí, dveře č. 3

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - externí

Jméno, pozice Kde sídlí
Mgr. Blanka Hanzelová