Začátek partnerství

KRÁSNÁ ITÁLIE - VELKÁ BÍTEŠ JDE DO EVROPY

Osudy měst, stejně jako osudy lidí v nich žijících, jsou plné zvratů, proher, nadějí i nových vzepětí. Po problematické reformě státní správy je jednou z takových nových nadějí pro naše město vstup České republiky do Evropské unie. Je zapotřebí přestat poslouchat falešné proroky a chopit se vlastní iniciativy, neboť přes veškeré výhrady k EU jsou její hranice otevřené i pro nás. Nevyužít tuto příležitost by bylo proviněním především na našich mladých lidech. Aby tomu tak nebylo, podporuje vedení města družební vztahy nejen s českými a slovenskými městy, ale snaží se „proniknout“ i do západní Evropy.

První vlaštovkou v tomto směru je Itálie - nádherná zem s mořem a horami, světoznámými památkami a bohatou kulturní tradicí, ale především s lidmi, kteří mají podobnou „náturu“ a na navázání vztahů mají upřímný zájem. Počátky hledání prvních kontaktů spadají do roku 2002, kdy jsem byl pozván vedením Jihomoravského kraje na pracovní seminář, kde byla prezentována jejich smluvně zakotvená spolupráce se severoitalským regionem Lombardie. Následovala mezinárodní konference v Miláně, kde před zástupci měst a obcí z Itálie, Francie, Německa, Maďarska a ČR bylo úspěšně představeno i naše město. Po další intensivní spolupráci s brněnskými organizacemi – Regionservis a Turismo Bergamo - došlo k první návštěvě.

Ve středu po loňských hodech nás navštívili zástupci severoitalského města Torrevecchia Pia, aby si ze čtyř jihomoravských měst vybrali svého budoucího družebního partnera. Po týdnu nám oznámili, že volba padla na nás. To bylo na jedné straně potěšující, ale na druhé straně jsme trošku znejistěli. Zdálo se nám, že jde o nějaké venkovské, ušlápnuté městečko, které se k nám asi nebude moc hodit.

O to příjemnější bylo naše překvapení, když jsme tam loni 1. prosince navečer přicestovali. Druhý den ráno se u hotelu objevily dva vozy. V jednom starosta s doprovodem, druhý, policejní, s urostlou příslušnicí, byl určen k našemu odvozu na radnici, která slavnostně vyzdobena naší a italskou vlajkou i vlajkou EU nás již očekávala. Všechno dokonale připravené, přátelské a „pohodové“. Samotné městečko působí uklidňujícím dojmem i architektonickou čistotou obytných částí a průmyslových podniků. Nachází se v regionu Lombardie, na jižním okraji severoitalské průmyslové oblasti, v provincii Pavia, od jejíhož stejnojmenného centra je vzdáleno asi 20km směrem na severovýchod. Se svými třemi satelitními částmi má asi 3000 obyvatel. Zapůsobila na nás všude patrná velice dobrá spolupráce veřejné a podnikatelské sféry i nepředstíraný zájem obyvatel o navázání přátelství. Neváhali jsme ani chvíli a potvrdili i náš zájem o navázání oficiálních vztahů.

účastníci prvního kontaktu v Torrevecchia Pianaše delegace v zasedací síni hostitelského městanavsteva materske skolkyzávěrečné přátelské posezení

 

 

 

 


/Ing. Alois Koukola, CSc.

Zpravodaj: Leden 2005