Ludvíkov

Ludvikov

Poloha Ludvíkov je od města Velké Bíteše vzdálený 4,5 km směrem jihovýchodním a svým katastrem se dotýká hranice Jihomoravského kraje. Leží na vyvýšené rovině, při okraji rozsáhlého lesního celku, rozprostírajícího se od Jindřichova až do údolí Bílého potoka. Téměř pravidelné, skoro pravoúhlé orámování smrkovými lesy, dává tušit účelovost založení vesnice feudálními pány. Ludvíkovem prochází významná a frekventovaná silnici č. 395, vedoucí z V. Bíteše do Rosic, kolem níž jsou domy rozloženy téměř pravidelně. Významným sousedem Ludvíkova je na SZ 2 km vzdálený Košíkov, dále na východě Zálesná Zhoř, na jihu Stanoviště a na západě Krokočín.

Nadmořská výška: 530 m n. m.

Počet obyvatel: 40 (k 1. 1. 2010)

Založení: Ves byla založena společně s nedalekým Jindřichovem v roce 1780 pánem „na Náměšti“ -  Karlem Vilémem hrabětem Haugwitzem. Stejně jako Jindřichov, ale také Bezděkov a Jáchymov, patří Ludvíkov k osadám novým, účelově zakládaným majiteli feudálních panství nejen pro spolehlivé zajištění pracovních sil, ale současně také pro zlepšení jejich svízelného života v „poddanství“ v době rozvíjejícího se „osvícenství“, které zdůrazňovalo přirozenou rovnost lidí oproti stavovským privilegiím. Původní přelidněná sídla bylo třeba uvolnit a současně „kolonizovat“ sousední rozsáhlé lesní porosty.

Název: Původní německý název Ludwigsdorf – česky „ Ludvíkova ves“, je dosti výmluvný a (stejně jako Jindřichov - Heinrichsdorf) svědčí o oblibě jejich společného zakladatele Karla Viléma hraběte Haugwitze v používání osobních jmen pro nové vesnice, zakládán v této době v našem regionu. Český název Ludvíkov je v úředním styku používán podle zákona z roku 1924