Holubí Zhoř

Holubi_Zhor

Poloha: Ves leží v mělkém údolí náhorní planiny zvlněného podhůří Vysočiny, na přímce spojující Velkou Bíteš s Tasovem, vzdálená 6 km na západ od V. Bíteše a 14 km od Velkého Meziříčí. Je rozložena kolem potoka Jasinky, na mírném jižním svahu. Před severními větry je chráněna rudskými kopci a lesem U Veselky. Na jihovýchod od vesnice vystupuje kopec „Koní hora“ (526 m n. m.).

Nadmořská výška: 487 m n. m.

Nejvyšší bod katastru: 526 m n. m. - „Koní hora“

Počet obyvatel: 161 (k 1. 1. 2010)

Státní správa: Dnes je vesnice místní částí města Velké Bíteše, dříve byla samostatnou obcí s osadami Jáchymov, který leží na jejím katastru, a Lhotka

Charakteristika: Holubí Zhoř patří mezi vesnice, které vznikaly postupným vývojem ze středověkých dvorců nižší venkovské šlechty a jejichž obyvatelé prošli těžkým obdobím feudálního poddanství. Po pronikavých společenských změnách v roce 1848, tj. zrušení všech forem feudální vázanosti, zde vznikl poměrně solidní selský stav, jehož příslušníci, spolu s ostatními drobnými zemědělci, po nelehkém období poválečné kolektivizace, vybudovali vesnici, která se i přes počáteční potíže stala symbolem moderní zemědělské velkovýroby. Na tyto pokrokové i historické tradice dnes navazuje šest prosperujících soukromých zemědělských farem a akciová společnost Agro Záblatí.