Březka

Brezka

Poloha: Vesnice je vzdálena necelých 5 km vzdušnou čarou směrem západním od Velké Bíteše. Leží na mírném svahu, několik desítek metrů jižně pod silnicí spojující Velkou Bíteš s Tasovem. V téměř pravidelném kruhu je obklopena vesnicemi: Nové Sady, Bezděkov, Jáchymov, Holubí Zhoř, Čikov, Jasenice, Jestřabí a Jindřichov. Jejím spodním, jihovýchodním okrajem protéká potok Drchalka, jehož jedna větev pramení u Jáchymova a druhá u Bezděkova. Potok napájí obecní rybník a v jižním cípu katastru se vlévá do potoka Jelenky přitékajícího od Holubí Zhoři.

Nadmořská výška: 493 m n. m.

Nejvyšší bod katastru: Chocholáč – 506 m. n. m. (asi 1km východně od obce)

Počet obyvatel: 93 (k 1. 1. 2010)

Státní správa: Po zrušení roboty v roce 1848 se Březka v letech 1850 až 1892 stává součástí osady Jasenice. V roce 1892 vzniká samostatná politická obec Březka, složená se ze tří osad: Březky, Jestřabí a Jindřichova. Je jednou z nejmladších obcí na Moravě a v roce 1920 se z ní osady Jestřabí a Jindřichov oddělují. Politická existence nyní již samotné obce Březky trvá s menšími peripetiemi až do roku 1980, kdy se stává místní částí města Velké Bíteše.

Původ názvu: Našimi předky zřejmě oblíbený, v širokém okolí hojně se vyskytující, takový je slovní základ „břez-“ názvu obce Březka. Je odvozený od rychle rostoucí břízy bělokoré, rozšířené pro svou nenáročnost po celé Vysočině. Připomeňme si názvy některých okolních, více či méně vzdálených obcí: Březejc, Březí, Březina, B ř e z k a, Březské a přiznejme si, že se v tom sami mnohdy obtížně orientujeme.