Místní části

Uvedené informace byly čerpány z kroniky, jejímž autorem je pan Ing. Alois Koukola, Csc.