Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Život ve městě > Aktuality > Velká Bíteš - místní část Košíkov, chodník podél silnice II/395

Velká Bíteš - místní část Košíkov, chodník podél silnice II/395Aktualizace 16.02.2024

Dne 16.02.2024 proběhlo druhé vysvětlení zadávací dokumentace na základě zaslaných dotazů.

Zároveň byl do zadávací dokumentace doplněna druhá aktualizace výkazu výměr.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace bylo zveřejněno na profilu zadavatele.

Platnost byla prodloužena do 26.02.2024.

Aktualizace 09.02.2024

Dne 08.02.2024 proběhlo vysvětlení zadávací dokumentace na základě zaslaného dotazu.

Zároveň byl do zadávací dokumentace doplněn aktualizovaný výkaz výměr.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace bylo zveřejněno na profilu zadavatele.

Přílohy

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (PDF)

Položkový soupis prací a dodávek (XLSX)

Ing. Michal Lukášek

referent Odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

Název veřejné zakázky

Velká Bíteš – Košíkov, chodník podél silnice II/395

Zadavatel

Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
IČO: 00295647
Statutární zástupce: Ing. Markéta Lavická, starostka města
Kontaktní osoba: Ing. Michal Lukášek, Ing. Pavel Bednář
Tel.: +420 566 789 126, +420 566 789 120
E-mail: michal.lukasek@vbites.czpavel.bednar@vbites.cz

Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby „Velká Bíteš – místní část Košíkov, chodník podél silnice II/395“.
Součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost PROfi Jihlava, spol. s r.o., v říjnu 2020.
Dále bylo vydáno společné povolení stavby, které vydal Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. DOP/4003/2021-po/817/2021 dne 12.04.2021 a které nabylo právní moci dne 23.08.2021. Platnost tohoto povolení byla později rozhodnutím pod č. j. DOP/7339/2023-po/1607/2023 ze dne 15.03.2023, které nabylo právní moci dne 07.04.2023, prodloužena do 23.08.2025.

Způsob zadání:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od:
02.02.2024

Platnost do:
21.02.2024, prodlouženo do 26.02.2024

Poznámka:
Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále obsahuje obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. V příloze je rovněž projektová dokumentace ve formátu pdf. Informace k zadávací dokumentaci případně její doplnění je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele, viz výše.
Zadávací dokumentace je umístěna rovněž zde

Výzva

Výzva k podání nabídky (PDF)

Přílohy

Příloha č. 1 - SoD VB chodník (DOC)

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (DOC)

Příloha č. 4 - Prohlášení kvalifikační předpoklady (DOC)

Příloha č. 5 - Prohlášení Technická kvalifikace (DOC)

Příloha č. 6 - CP Střet zájmů (DOC)

Příloha č. 7 - Seznam poddodavatelů (DOC)

Chodník Košíkov prováděcí (ZIP)

Dokladová část (ZIP)

Výkaz výměr 0202 (XLSX)