Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Život ve městě > Aktuality > Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo ref. odboru investic a rozvoje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo ref. odboru investic a rozvojeTajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na místo úředníka/úřednice referent/referentka odboru investic a rozvoje.

Druh práce

referent/referentka odboru investic a rozvoje s pracovní náplní zejména: vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města; příprava, řízení a zajištění realizace akcí města; činnost na úseku rozvoje města

Místo výkonu práce

Městský úřad Velká Bíteš

Platové podmínky

10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

Pracovní poměr

na dobu neurčitou

Nástup

01.08.2024 nebo dle dohody

Termín odevzdání přihlášky

do 28.06.2024 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • výborná znalost práce na PC
 • samostatnost, spolehlivost

Dále výhodou

 • vzdělání ve studijním oboru technického směru
 • zkušenost s přípravou a realizací staveb
 • zkušenost s vyřizováním dotací
 • praxe ve veřejné správě

Náležitosti písemné přihlášky

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

(vzor formuláře je k dispozici na https://www.vbites.cz/dokumenty)

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku zašlete na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01

Velká Bíteš nebo ji osobně předejte na podatelnu Městského úřadu Velká Bíteš, a to v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – referent odboru investic a rozvoje“. Bližší informace podá Ing. Pavel Bednář, vedoucí odboru investic a rozvoje, tel. 566 789 120.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.