Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Život ve městě > Aktuality > Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníMěsto Velká Bíteš

Rada města Velká Bíteš

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 00842044

Charakteristika pozice

Celkové vedení a řízení příspěvkové organizace, hlavními úkoly budou:

 • Nastavení a realizace koncepce rozvoje zdravotnického zařízení
 • Vedení a motivace zaměstnanců
 • Zajištění kvalitní péče pro pacienty
 • Odpovědnost za rekonstrukci polikliniky
 • Plánování a koordinace činností polikliniky
 • Zajištění dodržování právních a interních předpisů

Požadujeme

 • Samostatnou a silnou osobnost s koncepčním přístupem a schopností realizovat vizi rozvoje příspěvkové organizace
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Minimálně 5 let praxe v řízení organizace
 • Zkušenosti s vedením týmu
 • Schopnost řídit a koordinovat činnosti příspěvkové organizace
 • Komunikační a vyjednávací dovednosti, schopnost navázat a udržovat intenzivní spolupráci s organizacemi a institucemi působícími na úseku zdravotnictví a sociální péče
 • Uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office)

Výhodou

 • Znalost principů řízení příspěvkové organizace
 • Znalost ekonomiky a financování zdravotnických zařízení, smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami
 • Znalost medicínského práva

Nabízíme

 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Možnost nadtarifních a mimořádných složek platu
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Nástup dle dohody
 • Možnost pronájmu městského bytu

Uchazeč/uchazečka předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti

 • Označení výběrového řízení
 • Jméno, příjmení, titul uchazeče/uchazečky
 • Místo trvalého pobytu uchazeče/uchazečky
 • Kontaktní spojení (telefon, e-mail)
 • Datum a podpis uchazeče/uchazečky

K přihlášce je nutné připojit

 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • Koncepce činnosti příspěvkové organizace v maximálním rozsahu dvou stran formátu A4
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Přihláška s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Výběrové řízení Poliklinika Velká Bíteš – neotvírat“) musí být doručena do 28. 3. 2024 do 11:30 hodin na adresu zřizovatele: Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš. Bližší informace podá starostka města Ing. Markéta Lavická, tel.: +420 566 789 112, e-mail: marketa.lavicka@vbites.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Velké Bíteši dne 9. 2. 2024

Ing. Markéta Lavická

starostka města