Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Život ve městě > Aktuality > Obnova zeleně na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši – Lípa svobody

Obnova zeleně na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši – Lípa svobodyVážení občané Velké Bíteše, po dlouholeté snaze o zachování historicky významné Lípy svobody před budovou radnice na Masarykově náměstí v bezpečném a zároveň vitálním stavu jsme na základě odborných hodnocení museli přistoupit k léta diskutovanému kroku tuto historicky významnou lípu nahradit.

Rádi bychom vás touto cestou seznámili se současným zdravotním stavem lípy a s aspekty, které vedly k rozhodnutí lípu nahradit.

Předmětná „Lípa svobody“ nebo též „Lípa republiky“ byla vysazena před budovou radnice po první světové válce na památku založení Československa a to 21. dubna 1919. Zdravotní stav lípy se začal zhoršovat od doby ukončení rekonstrukce Masarykova náměstí v roce 2014, kdy došlo při stavebních pracích k narušení části kořenového systému stromu. Lípa od té doby vykazuje stále se zhoršující zdravotní stav i vitalitu. V průběhu posledních deseti let bylo zpracováno několik odborných posudků s návrhem a následnou realizací pěstebních zásahů pro obnovení její vitality a zejména pro zajištění bezpečnosti kolemjdoucích.

Z důvodu opakovaného výskytu plodnic saprofytické houby troudnatce kopytovitého (choroše) na jedné z kosterních větví stromu bylo v listopadu roku 2023 provedeno neinvazivní vyšetření akustickým tomografem, který určil aktuální stav a rozsah defektů dřeva. Zde cituji z odborného posudku arboristy Tomáše Kadlece, který dané tomografické měření na místě prováděl:

„…tlení proniká celým průřezem kmene a neexistuje nenarušený obvod dřevní hmoty. Vzhledem k náklonu kosterní větve č. 2 lze s jistotou říci, že tahem je namáhána právě dezintegrovaná část kosterní větve a při silnějším zatížení hrozí její ulomení a pád do veřejně přístupného a chodci silně vytíženého prostoru. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem nelze navrhnout běžné, ani speciální pěstební opatření, které by při dosažení dostatečné provozní bezpečnosti nevedlo k odumření jedince, zároveň ale vzhledem k poškození kořenů v minulosti nelze ponechat na místě torzo stromu bez rizika vývratu a pádu kmene. Navrhuji proto jedince pokácet a na jeho místo vysadit nový mladý strom…“

Výsledky tomografického měření byly následně postoupeny k vyjádření odborné organizaci státní památkové péče, která na základě uvedených odborných faktů z předloženého protokolu měření konstatuje, že předmětná významná lípa je již natolik poškozená a především v rámci daného místa provozně nebezpečná, že lze akceptovat a realizovat její odstranění a to v období vegetačního klidu (tj. do 31. března). Podmínkou realizace je výsadba totožného taxonu na stejném místě a to ještě v letošním roce. Nová výsadba lípy bude zároveň opatřena informací, že se jedná o náhradu původní Lípy svobody vysazené dne 21. dubna roku 1919 na památku založení samostatné Československé republiky a to formou pamětní desky.

Z výše zmíněných důvodů bohužel nemáme jinou možnost, než strom pokácet. Kácení lípy bude realizováno v průběhu měsíce března 2024 a následně bude naplánován termín náhradní výsadby nového stromu.

Blanka Michálková
referentka odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš, správa zeleně

Na obrázcích: Vlevo - Lípa Svobody – rok 2014; Vpravo - Lípa Svobody – rok 2023

Lípa Svobody – rok 2023
Lípa Svobody – rok 2014