Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Život ve městě > Aktuality > Modernizace výtahu v budově Domu pečovatelské služby, Družstevní 548, Velká Bíteš

Modernizace výtahu v budově Domu pečovatelské služby, Družstevní 548, Velká BítešNázev veřejné zakázky: "Modernizace výtahu v Domu pečovatelské služby, Družstevní 584, Velká Bíteš"

Zadavatel

Město Velká Bíteš
Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
IČO: 00295647
Statutární zástupce: Ing. Markéta Lavická, starostka města

Kontaktní osoba:

Ing. Eva Červinková
+420 566 789 122
eva.cervinkova@vbites.cz

Ing. Pavel Bednář
+420 566 789 120
pavel.bednar@vbites.cz

Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých stavebních prací a dodávek v rozsahu zadávací dokumentace, jejíž součástí je příloha č. 1 – Technická specifikace, která blíže popisuje podmínky pro modernizaci stávajícího výtahu.

Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny jednoho výtahu v budově Domu pečovatelské služby, Družstevní 548, Velká Bíteš. Původní výtah bude nahrazen novým výtahem. Výtah bude umístěn ve stávajícím prostoru šachty a strojovny.

Součástí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude ověřena autorizovanou osobou, včetně zajištění nezbytných stanovisek (Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina) a zajištění ohlášení stavby na stavebním úřadě. Všechny nově instalované komponenty výtahu musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, vyhlášky č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a ČSN EN 81 – 73.

Dodavatel výtahu, na základě uvedených technických údajů a případně prohlídky výtahu, navrhuje vlastní způsob modernizace, který bude řešit odstranění všech bezpečnostních rizik dle ČSN EN 81 – 73 a v maximální možné míře zvýšit komfort uživatele.

Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od: 16.02.2023

Platnost do: 24.02.2023

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále půdorysy jednotlivých podlaží + řez výtahovou šachtou a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

Výzva:

Přílohy:

Dotazy na zadávací dokumentaci výzvy:

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky: