Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor investic a rozvoje > Významné stavby města > Nová parkovací místa v sídlišti U Stadionu, Velká Bíteš

Nová parkovací místa v sídlišti U Stadionu, Velká BítešAktualizováno 19. 9. 2022

Vážení občané,
Město Velká Bíteš na základě ústního jednání ve věci Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, konaného dne 9.8.2022 vzalo zpět žádost o společné povolení. Dne 22.8.2022 Městský úřad Velké Meziřící, odbor Dopravy a silničního hospodářství rozhodlo o zastavební řízení.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


Stav k 01.09.2022

Vážení občané,
Město Velká Bíteš plánuje v sídlišti U Stadionu ve Velké Bíteši vybudovat nová parkovací místa v blízkosti mateřské školy u bytového domu č.p. 275.

Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí v ranních a odpoledních hodinách, kdy rodiče vozí nebo vyzvedávají děti ze školky. Vybudováním nových parkovacích míst dojde současně ke zpřehlednění situace, zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení komfortu při pakování v daném území.

Situace na mapce

Navržená stavba parkoviště v okolí bytového domu č.p. 275 je přestavbou a doplněním stávající dopravní infrastruktury v území včetně úprav a doplnění tras pro pěší v tomto prostoru. Parkovací stání před BD č.p. 275 budou sloužit hlavně rodičům dětí z MŠ U Stadionu. V návrhu je vymezeno celkem 8 parkovacích míst značkou „Parkoviště K+R“ na 15 minut v rozmezí 7:00 – 16:00. Na těchto místech lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob bez dlouhého zdržování.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 751, 791/1, 793, 795, 797, 840, 842/3, 849/6, 3009/14 a 3009/20, které jsou ve vlastnictví Města Velká Bíteš a jsou vedeny jako ostatní plocha.

Návrh zahrnuje novostavbu parkovišť a příjezdových komunikací v sídlišti U Stadionu ve Velké Bíteši včetně chodníků a veřejného osvětlení. Navržená stavba zahrnuje novostavbu 3 podélných a 32 kolmých parkovacích stání jak pro obyvatele bytových domů, tak pro rodiče dětí navštěvujících MŠ U Stadionu doplněné o přístupové komunikace a chodníky pro zajištění plynulého a bezpečného provozu jednotlivých druhů dopravy a jejich logické návaznosti při zachování maximální ochrany chodců a zpřístupnění ploch a přístupů osobám s omezeným pohybem a orientací v předmětném území.

Zákres do katastrální mapy

Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty, a to: 101- komunikace a zpevněné plochy, 102 parkoviště, 103 chodníky, 301 odvodnění zpevněných ploch a 140 úprava veřejného osvětlení.

Dojde k úpravě komunikace U Stadionu od křižovatky s ulicí Vlkovskou a úpravě komunikace mezi bytovými domy č.p. 275 a 386. Dále bude provedena novostavba komunikace k bytovým domům č.p. 275 a 385. Parkování je v současné době v předmětném území neuspořádané, bez jednoznačně vymezených ploch a zpevnění. V rámci navržených úprav v dotčeném dopravním uzlu je navrženo nové uspořádání parkovišť – jednak časově omezená stání v systému K+R pro rodiče dovážející děti do školy (3 podélná a 5 kolmých parkovacích stání), tak i 27 parkovacích stání pro obyvatele přilehlých bytových domů. Upravený je chodník podél areálu MŠ od ulice Vlkovská po konec areálu školky a dále pak chodníky podél MK pro zpřístupnění navržených parkovacích stání a jejich propojení ke vstupům stávajících BD a jejich propojení na hlavní trasy pro pěší v navazujícím území. Všechny přístupy, přechody a místa pro přecházení jsou navrženy jako bezbariérové. Trasy pěších na nově budovaných trasách jsou doplněny o přirozené a umělé vodící linie. Vzhledem na navržené úpravy zpevněných ploch je navržena také úprava a doplnění odvodnění. Bude vybudována nová dešťová stoka od hrany hlavní příjezdové komunikace do sídliště po novou komunikaci, která je mezi domy č.p. 275 a 385. Dále dojde k demontáži stávajícího veřejného osvětlení a bude nahrazeno novým včetně kabelového rozvodu.

V současnosti je zažádáno o stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. Následně bude zažádáno o společné povolení stavby. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je v srpen 2022.

Koordinační situace (PDF)

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


Menu

Fulltextové vyhledávání