Nádvoří za radnicí Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Nádvoří za radnicí Velké Bíteši


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je provedení inženýrských sítí, zpevněných dlážděných ploch a dodávka mobiliáře za budovami č.p. 86, 87 a 88 Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
21.12.2016

Platnost do
09.01.2017

Poznámka

Přílohy výzvy k podání nabídky jsou na vyžádání u kontaktní osoby uvedené v textu výzvy.

 

Přílohy

Vyzva_nadvori.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_nadvori.pdf

Cena rozpočtová: 4.899.223 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 4.458.780 Kč bez DPH

Realizátor: ATIKA - LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí

Smlouva o dílo: Smlouva_Atika.pdf