Územní plán Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Územní plán Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nového územního plánu Velká Bíteš v rozsahu požadavků zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
15.06.2012

Platnost do
09.07.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením.

Příloha:

Vyzva_na_UP.pdf

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_uzemni_plan.pdf

 

Cena rozpočtová: 750.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: xxx

 

Realizátor:

Soutěž byla zrušena