Dlouhodobý úvěr na 7 mil. Kč

Název veřejné zakázky
Dlouhodobý úvěr na 7 mil. Kč

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 7 milionů Kč pro financování stavby "Mateřská škola Lánice, Velká Bíteš". Podkladem jsou finanční podklady města.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
20.04.2012

Platnost do
17.05.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a další finanční podklady. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

 

Příloha:

Vyzva.pdf

Zmena_vyzvy.pdf

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_uver_7_mil.pdf

 

Cena rozpočtová: 370.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 210.452 Kč bez DPH

 

Realizátor:

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4