Oprava panelů střešního pláště kulturního domu ve Velké Bíteši

Název veřejné zakázky
Oprava panelů střešního pláště kulturního domu ve Velké Bíteši

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava železobetonových panelů střešního pláště kulturního domu způsobem odpovídajícím stupni poškození. Rozsah je stanoven projektovou dokumentací a  výkazem výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
06.04.2012

Platnost do
27.04.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále projektová dokumentace, výkaz výměr a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

 

Příloha:

Vyzva.pdf

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol__oprava_strechy_KD.pdf

 

Cena rozpočtová: 454.016 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 245.321 Kč bez DPH

 

Realizátor:

Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš