Významné stavby města

Rekonstrukce ulice Rajhradská

10.8.2022

Vážení občané,

jak se dočtete i na jiném místě webových stránek města Velká Bíteš, ÚPLNÁ UZAVÍRKA od 15.8.2022 NEBUDE. Nadále projedete ulicí Na Výsluní, tentokrát v režimu střídavého průjezdu na semafory. Stejně projedete i do ZAHRADNICTVÍ. Pro vozidla nad 3,5t je stanovena objížďka přes Pucov.

Číst více...

V objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš byla provedena renovace vrat a výměna oken ve dvorní části

Vážení občané,

v měsíci červnu proběhla renovace vrat v objektu Masarykovo náměstí 85 ve Velké Bíteši. Společně s renovací vrat proběhla výměna 5-ti oken ve dvorní části objektu.

Číst více...

Novostavba 14 BD v ulici U Stadionu - II. etapa dešťové kanalizace, hrubé terénní úpravy, rekonstrukce části ulice Tyršova

 

Vážení občané,

výstavba dešťové a splaškové kanalizace v loaklitě U Stadionu je téměř hotová. Pokračovat budou práce na výstavbě vodovododu v dané lokalitě.

Číst více...

Stavba supermarketu ve Velké Bíteši

Vážení občané,

stavba supermarketu v ulici Vlkovská ve Velké Bíteši je v plém proudu.. Zhotovitel stavby V-STAV A, spol. s r.o. nyní dokončuje práce na pilotech, které zajišťují stabulitu prodejny potravin. Následovat budou práce na základových pasech a základové desce.

Číst více...

Přístavba Kulturního domu ve Velké Bíteši

Vážení občané,

Město Velká Bíteš podalo na základě rozhodnutí Rady města Velká Bíteš ze dne 25.10.2021, vedeného pod usnesením č. 30/99/21/RM žádost o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“ z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul DT 117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Číst více...

Program regenerace Městské památkové zóny Velká Bíteš

Vážení občané,

město Velká Bíteš opět zažádalo o využití finančních prostředků z Programu regenerace v roce 2022 poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury.

Číst více...

Severozápadní obchvat Velké Bíteše

V dubnu 2021 byla zahájena na severozápadním okraji Velké Bíteše stavba „II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat“. Jedná se o výstavbu nové dvoupruhové obousměrné komunikace šířkové kategorie S 7,5/70, která propojí stávající silnice I/37 (směr Žďár n./Sáz.) se silnicí II/379 (směr Tišnov) v délce 2,105 km.

Číst více...