Úprava veřejného prostranství v lokalitě Spálené Valy

Úprava veřejného prostranství v lokalitě Spálené Valy

Vážení občané,

Město Velká Bíteš v současnosti pracuje s brněnským ateliérem NYTRAPLAN na projektové dokumentaci pro společné povolení na akci „Úprava veřejného prostranství v lokalitě Spálené Valy, Velká Bíteš“. V současnosti je zpracována architektonicko-urbanistická studie a dále se pracuje na dokumentaci pro společné povolení stavby.Situace
Úprava veřejného prostranství spočívá v zahradních a terénních úpravách, úpravách parkovacích ploch, spádování ploch a odvádění dešťových vod, dále je řešena výměna zeleně, návrh mobiliáře a úprava povrchů.

Koncept akce bychom Vám rádi představili na veřejném projednání v úterý 6. června 2023 od 15.00 hodin ve výstavní síni klubu kultury Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. S návrhem Vás seznámí architekt Ing. arch. Milan Nytra se svými spolupracovníky. Rovněž budou přítomni zástupci města Velká Bíteš.

Zajímáte-li se o dění ve městě a chcete vědět, co nového město Velká Bíteš připravuje, máte tak možnost seznámit se s projektem a rovněž o něm diskutovat přímo s jeho autory.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 9.3.2023 Výzvu č. 63 ZELENÁ INFRASTRUKUTRA – SC 2.2 z integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027. Jedná se o zelenou infrastrukturu měst a obcí a ochranu obyvatelstva. V rámci výzvy je možné žádat o:

- revitalizaci a modernizaci stávajících veřejných prostranství
- opatření ke snižování hluku
- revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
- doprovodná část projektu: veřejná a technická infrastruktura v limitu 10 % výdajů na projekt

Město by chtělo požádat v rámci této výzvy o dotaci na tuto akci.

Podpořeny budou ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.

Zelenou infrastrukturou se rozumí jak zelená složka (například stromy), tak modrá složka (například vodní plochy). Někdy je pro zelenou infrastrukturu využíváno i spojení modro-zelená infrastruktura.

Architektonicko-urbanistická studie k nahlédnutí pdfZDE.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš